Vlog: Het licht van Jezus dat straalt over mensen

Verwijzend naar de Evangelielezing van dit weekend, vertelt Joost Jansen oPraem. ons in zijn vlog over Jezus en het licht dat Hij uitstraalt over mensen. Dat het licht van Christus ons mag bezielen, om anderen te helpen wanneer zij teneergeslagen zijn.

‘God, waar het donker is, wees licht voor ons. Waar er ruzie is, wees vrede voor ons. Waar het goed is, wees onze vreugde. En schenk ons Uw liefde steeds en overal.’