Voormalige kerk omgetoverd in ijsbaan

In 2012 werd de kerk onttrokken uit de eredienst. Nu kun je letterlijk door de kerk schaatsen. Het kerkgebouw van de Parochie H. Franciscus van Assisi in Weert is in korte tijd omgetoverd tot een ijsbaan. Geen kerkviering, maar wafels en warme chocolademelk in het Franciscushuis deze winter.

In de voormalige kerk kan iedereen de gehele winter dagelijks schaatsen. In de Mariakapel en op nog een aantal plekken in het Franciscus Huis worden kerststallen geëxposeerd uit de collectie van Jos Moonen. Er zijn diverse marktkramen en de ruimte is feestelijk aangekleed in kerstsfeer. Het gebouw is helemaal bij de tijd, want er is gratis wifi tijdens de ijsbaanperiode. In januari is er zelfs een ijshockey-clinic.

Sinds april 2014 is de kerk omgedoopt tot multifunctioneel ‘Franciscushuis’. De nieuwe eigenaar van de kerk en één van de initiatiefnemers is Thijs Hendrix: “Wij zijn de Parochie H. Franciscus van Assisi, deken Hans Franken en het bisdom Roermond, dankbaar dat zij ons hebben uitgekozen als nieuwe eigenaar van dit mooie gebouw.” Deken Franken zei bij de opening in het voorjaar zeer ingenomen te zijn met de herbestemming. “Dat is goed voor de lokale parochiegemeenschap op de Biest, voor Weert en het gehele dekenaat.”

De doelstelling van het Franciscus Huis is om het voormalige kerkgebouw te gebruiken voor maatschappelijke doeleinden, vooral sociale, educatieve en culturele activiteiten. Op deze manier willen de initiatiefnemers een waardige herbestemming geven aan de kerk die werd gebouwd in 1963.

Onder meer worden schrijfavonden voor Amnesty georganiseerd en kunnen bedrijven (besloten) evenementen houden. De sporen van de Franciscaanse communiteit zijn niet uitgewist: er is een Franciscusgroep actief voor de minderbedeelden in de Weertse omgeving.

(foto: De Nieuwe Context/facebookpagina Franciscus Huis Weert)