Vragenlijst gezinssynode oktober 2015 uitgezet in parochies

Van 4 tot en met 25 oktober 2015 wordt in Rome een Gewone Bisschoppensynode gehouden met als thema ‘De roeping en de missie van het gezin in de Kerk en de moderne wereld’. De Nederlandse bisschoppenconferentie verstuurt de vragenlijst vanuit Rome via de bisdommen aan de pastorale teams met het verzoek de vragen te beantwoorden.

Van de pastorale teams wordt onder druk van een deadline een belangrijke inspanning gevraagd. Er zijn in totaal 46 diepgaande vragen. De bisschoppen vragen de lijst zo volledig mogelijk en bij voorkeur in groepsverband in te vullen. Dat kan het pastorale team in de eigen teamvergadering doen, maar ook in samenspraak met parochiebesturen en groepen vrijwilligers die meewerken in het pastoraat op het gebied van huwelijk en gezin.

Met deze benadering beoogt de bisschoppenconferentie ‘tot in de haarvate’’ mensen te bevragen over het thema huwelijk en gezin. Naast de antwoorden vanuit de parochies zal de bisschoppenconferentie enkele beschouwingen vanuit academisch perspectief aanbieden aan de synode.

Op de website van de Kerkprovincie zijn sinds gisteren de geautoriseerde vertalingen van de bijzondere synode van vorig jaar beschikbaar gesteld. Zo is het slotdocument (pdf) en de slottoespraak van paus Franciscus na te lezen.

(bron: rkkerk.nl) (Foto: D.Clow via photopin cc)