Vrij voor Feyenoord

D66 roept Rotterdamse schoolbesturen op om kinderen vrij te geven op de dag van de eventuele huldiging van Feyenoord, aldus het Algemeen Dagblad. Tweedekamerlid Eppo Bruins (ChristenUnie) reageert voor Katholiek.nl op dit voorstel: ‘Sommigen denken dat een samenleving steeds beter wordt naarmate religie of geloof wordt uitgebannen.’

‘Het zou inderdaad mooi zijn als kinderen die fan zijn van Feyenoord, de huldiging kunnen bijwonen. Die beslissing ligt echter bij de scholen en hoort niet van bovenaf opgelegd te worden door de politiek. Het komt wel vaker voor dat scholen een paar uur vrij geven, bijvoorbeeld tijdens een cursusdag van de docenten of bij een jaarmarkt in het dorp. De huldiging van je favoriete voetbalclub is natuurlijk ook een mooi moment. Voor de ChristenUnie is het wel van belang dat alle kinderen dan ook vrij krijgen. Voetbal mag dan de trekken van een religie hebben, zoals D66 stelt, maar als scholen vrij geven op Goede Vrijdag, dan krijgt ook iedereen vrij en niet alleen de kinderen die erin geloven.’

D66 lijkt smalend te verwijzen naar christelijke gebruiken en religie, bv de Goede Vrijdag. Merkt u een trend op dit gebied?

Sommigen denken dat een samenleving steeds beter wordt naarmate religie of geloof wordt uitgebannen. Dit zogeheten vooruitgangsgeloof kennen we al tientallen jaren in Nederland. Ik zie in toenemende mate dat politici met een vooruitgangsgeloof beweren (van zichzelf of van de overheid) beweren dat zij neutraal zijn.

U zegt dat voetbal ‘trekken van religie’ heeft. Wat bedoelde u daarmee?

D66 beweert dat in het AD-artikel. En ik snap dat wel: voetbal is een collectieve beleving die saamhorigheid schept, omgeven met bepaalde riten en gebruiken; je gelooft in je club en je blijft eraan trouw. Voor een D66-er die zich bij geloven niets kan voorstellen en die religie slechts op uiterlijkheden beoordeelt, kan ik die parallel wel begrijpen.

U zegt dat het belangrijk is dat alle kinderen vrij krijgen. Waarom benadrukt u dit zo?

De meeste scholen kennen geen snipperdagen die je naar believen kunt opnemen. Daarom: gelijke monniken, gelijke kappen. Het voorstel van D66 om alleen kinderen vrij te geven die Feyenoord-aanhanger zijn, is onrechtvaardig. Juist omdat D66 die link naar religie legt, ligt de vergelijking voor de hand: Stel je voor dat een pc-school alleen op Hemelvaartsdag vrij geeft aan die kinderen die Jezus-aanhanger zijn…! Nee, de school bepaalt collectief de vrije dagen en hoort daarbij geen onderscheid te maken naar de individuele overtuiging van het kind.

Foto: ChristenUnie