Vrijheid van meningsuiting ook voor gelovigen

Half Vlaanderen viel over aartsbisschop Jozef De Kesel van Mechelen-Brussel heen toen hij zich uitsprak tegen abortus en euthanasie en daaraan toevoegde dat hij vond dat katholieke ziekenhuizen daaraan niet zouden moeten meewerken. Katholiek.nl berichtte daar al eerder over. Deze week analyseert hoofdredacteur Geert De Kerpel in Tertio de achtergronden van de opschudding die hierdoor ontstond.

De commotie over de uitspraken van de aartsbisschop staat niet op zichzelf. De Kerpel wijst onder meer op een recente uitspraak van de fractieleider van Open VLD (liberalen) in de Belgische Kamer die pleitte voor een absoluut verbod op religieuze symbolen in het onderwijs. De Kerpel schetst wat dit betekent: “Hij beoogt zonneklaar een samenleving waar het seculiere humanisme de openbare ruimte volledig beheerst. Religies hebben ten hoogste nog bestaansrecht achter de voordeur van de individuele burger.”

Dat leidt ertoe dat meningen die religieus gefundeerd zijn, niet meer openbaar mogen worden geuit. Dat is in wezen wat De Kesel deed en waartegen “een aantal zelfverklaarde herauten van het vrije woord als door een wesp gestoken reageerde”. In feite ontzegden ze de aartsbisschop om zijn mening te uiten. Deze ‘seculiere dictatuur’ wil gelovigen het recht ontzeggen gebruik te maken van de vrijheid van meningsuiting. “Enkel binnen het getto van de gelijkgestemden kan dan nog voor de eigen mening worden uitgekomen”, aldus De Kerpel.

Zo is deze commotie weer een uiting van het idee dat alle problemen zijn opgelost als gelovigen hun identiteit achter de voordeur verbergen. Een hardnekkig misverstand, zo konden we in Nederland bijvoorbeeld al in 2008 constateren. De kwestie heeft nog niets aan actualiteit ingeboet.

(Bron: Tertio, christelijk opinieweekblad. Meer info en abonneren via www.tertio.be)