Wankele vrede in Colombia

Broederlijk Delen, de Vlaamse Vastenactie, richt zich dit jaar op Colombia. In Tertio deze week een dossier over dit land. Op 23 maart zullen, als alles goed blijft gaan, de vredesakkoorden tussen de regering en de rebellenbeweging Farc worden getekend.

Wat dan volgt zal op zijn best een wankele vrede zijn, want de oorzaken van de burgeroorlog zijn niet weggenomen. Die lagen in de ongelijke verdeling van de landbouwgrond tussen kleine boeren en grootgrondbezitters. Deze laatsten accepteren nu de vredesvoorwaarden onder druk van internationale bedrijven en instanties, zo zegt redemptorist Alberto Franco, directeur van de interkerkelijke commissie Rechtvaardigheid en Vrede.

De Colombiaanse elites steunden paramilitaire groepen die Farc bestreden. Beide groepen raakten verwikkeld in een strijd waarbij het steeds meer ging om belangen in criminele ondernemingen, zoals de drugshandel. De herintegratie van beide groepen in de samenleving is een grote uitdaging, zegt Franco.

Ook dat maakt deel uit van het vredesproces. Strijders kunnen amnestie krijgen, als ze geen oorlogsmisdaden hebben bedreven. Wie zich daaraan wel schuldig heeft gemaakt, maar meewerkt aan het herstel voor de slachtoffers komt in aanmerking voor een alternatieve straf. “Slachtoffers aanvaarden dat systeem, want ze hebben liever dat de daders de waarheid spreken en dat ze erkenning krijgen, dan dat misdadigers worden opgesloten en zij onwetend blijven over wat er met hun familieleden gebeurde”, aldus Franco.

(Bron: Tertio, christelijk opinieweekblad. Meer info en abonneren via www.tertio.be)