‘We zijn stof dat door God wordt liefgehad’

Sterrenhemel

Paus Franciscus heeft gisteren tijdens de mis op Aswoensdag in de basilica van Santa Sabina tijdens zijn preek gereflecteerd op de betekenis van as: ‘We zijn stof dat door God wordt liefgehad.’

‘We zijn stof in het universum; maar wel stof dat door God wordt liefgehad,’ zei paus Franciscus. Hij voegde daar aan toe dat we kostbaar stof zijn dat is voorbestemd om eeuwig leven te hebben. ‘We zijn het stof van de aarde, waarop God zijn hemel heeft uitgegoten, het stof dat zijn dromen bevat. We zijn Gods hoop, zijn schat en zijn glorie.’ As is een herinnering van de richting die ons bestaan heeft: van stof naar leven.

Volgens paus Franciscus zou de as op onze voorhoofden invloed moeten hebben op de gedachten die door ons heen gaan. We zouden onszelf de vraag moeten stellen waar we voor leven. Als dat is voor vluchtige, wereldse zaken, dan besteden we ons leven aan het najagen van stof; en gaan we van het leven juist terug naar het stof: ‘Onze aardse bezittingen zullen nutteloos blijken, stof dat door de wind verstrooid wordt, maar de liefde die we delen – in onze families, op het werk, in de Kerk en in de wereld – is blijvend en zal ons redden.’

Paus Franciscus wees er echter ook op dat de as ons herinnert aan het ‘stof van de dood’. Oorlog, de uitsluiting van de armen en ouderen, en familieruzies hebben allemaal een negatief effect op ons leven en verzwakken onze liefde. ‘Laten we naar binnen kijken, naar onze eigen harten: hoe vaak doven we het vuur van God met de as van hypocrisie?’ De apostel Paulus laat ons volgens de paus zien hoe we gereinigd kunnen worden van al het stof dat onze harten verontreinigt: verzoend worden met God. Worden, want heiligheid is niet door onze inspanningen te bereiken, maar door genade.

‘Alleen Jezus, die ons hart kent en liefheeft, kan het genezen. De vastentijd is een tijd van genezing.’

Bron: Vatican News