Wereldjongerendagen: de kerk op haar best

Deelnemers WJD 2019 Den Haag

De Wereldjongerendagen (WJD) vinden in januari 2019 plaats in Panama. Dit is een geloofsevenement waar jongeren uit de hele wereld op af komen. Wat is de betekenis van de WJD voor Nederlandse katholieke jongeren? Drie deelnemers vertellen over hun drijfveren om deel te nemen en hun ervaringen tot op heden.

Tijdens de WJD komen honderdduizenden jongeren samen met paus Franciscus om hun geloof te verdiepen, te vieren, elkaar te ontmoeten en om de lokale cultuur te leren kennen. De Wereldjongerendagen zijn een initiatief van de heilige paus Johannes Paulus II die hiermee in 1984 is begonnen. Hij wilde op deze manier jonge gelovigen bemoedigen en bijdragen aan de opbouw van hun geloof. Iedere drie jaar vindt dit evenement plaats op steeds een andere plek in de wereld.

Vanuit Nederland is er dit jaar een landelijke reis waaraan zo’n 100 jongeren deelnemen. Per bisdom zijn er deelgroepen en er zijn inhoudelijke deelprogramma’s die streams worden genoemd. Zo biedt de Tilburg School of Catholic Theology de streams Theologie en Ontdek jezelf aan en zijn er de streams Twitteren met God, Ethics for Medics en Leiderschap. Vaste onderdelen van de reis zijn kennismaking met een lokaal bisdom tijdens de Days in the Diocese en de gebedswake en Mis met de paus. Waarom nemen jongeren deel aan zo’n reis? Drie getuigenissen:

Ramon Goosen (27, student theologie aan de Tilburg School of Catholic Theology en jongerenwerker van het bisdom Den Bosch) gaat voor de vijfde keer naar de WJD. ‘Als we het Onze Vader bidden, dan bidden we of Zijn Rijk mag komen. Sinds de WJD stel ik me dat Rijk van God ongeveer zo voor – honderdduizenden en soms miljoenen mensen van alle naties, rassen en talen verzamelen zich rond Christus. Het is een geweldige ervaring om de Wereldkerk zo samen te zien komen. Iedereen is blij, mensen hebben geduld met elkaar en worden ondanks de vaak primitieve leefomstandigheden van zo’n evenement niet boos als je per ongeluk tegen iemand aanstoot, of als je lang moet wachten in de rij. In die sfeer kan ik iets van God ontdekken. Je ziet jonge priesters en religieuzen overal rondlopen in allerlei groepen. Ik ervaar hier de kerk op haar best: vrolijk, vreugdevol, hoopvol en liefdevol.’

Bart Schilders (28, houtbewerker) is ook al een aantal keer naar de WJD geweest en heeft hier een krachtige vlam ervaren: ‘Met een mooie groep zijn we al een aantal keer naar de WJD geweest. Ik denk dat we het levende bewijs zijn dat de vlam van de WJD echt mee naar huis genomen kan worden. Er zijn grote veranderingen in onze kerkstructuur: er zijn minder kerken en minder betrokken jongeren. Je moet meer moeite doen om aan je trekken te komen. Ter voorbereiding op de WJD hebben wij allerlei sponsoracties gehouden om de reis te bekostigen en een sterke groep te vormen. Hiermee hebben we een goed fundament gemaakt om een vernieuwende stroom te kunnen geven. De opbrengsten laten ons zien dat we bergen kunnen verzetten, samen met de Heilige Geest.’

Sujin Rosie (19, studente theologie aan de Tilburg School of Catholic Theology) is protestant en gaat voor het eerst mee naar de WJD. ‘Ik kijk enorm uit naar de WJD in Panama. Ik ben protestants opgevoed en studeer katholieke theologie. Dit klinkt wellicht tegenstrijdig, maar eigenlijk sluit het prachtig op elkaar aan. Desalniettemin moet ik toegeven dat het mij nog best een uitdaging lijkt om straks twee weken intensief mee te doen met alle rooms-katholieke activiteiten. Er zitten immers nog zoveel voor mij onbekende dingen bij waar ik vragen over heb. Ik blijf het gelukkig verbredend en vernieuwend vinden om steeds meer te weten en te ervaren van de moederkerk. Voor mij is de WJD dan ook een bijzondere, unieke aangelegenheid waar ik hoop te zien hoe het rooms-katholieke geloof leeft onder zovele jongeren.’

Erik Buster haalde zijn bachelor Theologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en is nu masterstudent Theologie aan de Tilburg School of Catholic Theology en priesterstudent van het bisdom Den Bosch. Hij loopt stage als geestelijk verzorger in het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Foto: Ramon Mangold