Wie wordt de nieuwe bisschop van Den Bosch?

Nu het ontslag van bisschop Hurkmans is geaccepteerd, is de zoektocht naar een opvolger begonnen. Katholiek.nl zet zes mogelijke kandidaten op een rij.

De bisschop die wordt benoemd, is de eerste Nederlandse bisschop die paus Franciscus aanwijst. De aanstaande benoeming, ergens de komende weken of maanden, kan een vingerwijzing zijn vanuit Rome over de gewenste koers van de rooms-katholieke kerk in ons land. Daarbij mogen we in ons achterhoofd houden, dat paus Franciscus een man van verrassingen is.

Redactielid Frank Bosman zei tegenover Omroep Brabant eerder vandaag: “Er zijn bijzonder veel mogelijkheden. Soms worden hulpbisschoppen doorgeschoven, soms wordt een priester bisschop gewijd. Maar het verleden leert dat een opvolger meestal uit totaal onverwachte hoek komt. Hulpbisschop Rob Mutsaerts heeft de beste papieren denk ik. Hij maakt best een kans. Het bisdom zou het beste af zijn met een echte herder die kerk en wereld goed met elkaar kan verbinden. Zoals bisschop De Korte dat kan in Groningen.”

Mogelijke kandidaten

**Rob Mutsaerts (Tilburg, 1958) ** Top of mind is de huidige hulpbisschop van Den Bosch, mgr. Rob Mutsaerts. De facto de uitvoerende bisschop sinds mgr. Hurkmans’ gezondheid achteruit ging. Sinds 2010 is hij hulpbisschop. Studeerde rechten, is duidelijk in zijn opvattingen. De huidige hulpbisschop ondertekende onlangs een brief waarin katholieken van over heel de wereld ‘duidelijkheid’ van de paus vragen rond de kwesties rond het gezin. Eigenlijk vroegen ze bevestiging van de leer van de kerk, beter nog van hun behoudende opvattingen daarover. Voetbalfan en voorheen bekend als schrijver van de blog ‘Groene Pepers’.

**Ron van den Hout (Tilburg, 1964) ** Bisdompriester sinds 1993. Duizendpoot met meerdere functies. Docent aan het Sint-Janscentrum, Rolduc en Bovendonk en daarnaast sinds 2012 vicaris-generaal naast zijn taak als pastoor in de Bommelerwaard.

**Geert-Jan van Rossem (Breda, 1960) ** Studeerde rechten. In 1988 priester gewijd in de Sint Jan en sinds 2005 plebaan van de kathedraal. Kent de mores van het bisdom als geen ander. Heeft als speerpunt huwelijk, gezin en liturgie. Kwam in 2010 landelijk in het nieuws toen tientallen mensen de kerk verlieten tijden een preek over homo’s en lesbiennes tijdens de affaire rond een carnavalsprins die de communie werd geweigerd.

**Denis Hendrickx (Alphen, 1949) ** Progressieve kandidaat, werd in 2013 abt van de Norbertijnen in Heeswijk. Achtergrond in de vredesbeweging en gemeenteraadspolitiek. Hoewel zijn termijn er niet op zit, kan een mogelijke voordracht wijzen op de richting die paus Franciscus uit wil.

**Jan Hendriks (Leidschendam, 1954) ** Van buiten het eigen bisdom kan hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam Jan Hendriks naar voren worden geschoven. De voormalige rector van de priesteropleiding De Tiltenberg is sinds december 2011 hulpbisschop met als wapenspreuk ‘Doe maar wat Hij u zeggen zal’. Toegankelijk, zeer ervaren en ligt goed in Rome.

**Ted Hoogenboom (Oudewater, 1960) ** De huidige hulpbisschop van het aartsbisdom kan ook wel eens uit de hoge hoed komen als kandidaat vanuit de bisschoppenconferentie. Net als Van Rossum, Mutsaerts en Hendriks studeerde hij rechten. In december 2009 werd hij benoemd tot hulpbisschop door paus Benedictus XVI. Hij vertegenwoordigt de bisschoppen bij de Europese commissie van bisschoppen (COMECE).

Procedure

Een bisschopsbenoeming gaat altijd met de nodige discretie gepaard. Een lijst met namen wordt op de ‘terna’ geplaatst, de geheime shortlist van drie kandidaten die het kathedraal kapittel opstelt. Het kapittel presenteert deze lijst in de bisschoppenconferentie die een eigen standpunt inneemt. Beide documenten gaan naar de nuntius, die na onderzoek zijn conclusies naar Rome stuurt. Daar draagt de congregatie van bisschoppen een nieuwe naam voor en het is de paus die de nieuwe bisschop van Den Bosch benoemt. De eerste zet is nu aan de mannen van het kathedraal kapittel. Dit zijn Rob Mutsaerts, hulpbisschop; Ron van den Hout, vicaris-generaal; Geert-Jan van Rossem, plebaan; John van de Laar, deken van Asten-Helmond; Jeroen Miltenburg, deken van Tilburg; Leendert Spijkers, deken van Bladel-Oirschot-Veldhoven; Kees Bertens, pastoor van een fusieparochie in de Kempen; Dré Brouwers, pastoor in Best en Cor Mennen, pastoor in Oss.

De nieuwe bisschop van Den Bosch zal de eerste Nederlandse bisschop zijn die paus Franciscus benoemt. De vorige benoemingen stammen uit 2011, toen Jan Liesen (bisschop van Breda), Jan Hendriks (hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam) en Hans van den Hende (bisschop van Rotterdam) werden benoemd.

Een eerstvolgende benoeming na ‘Den Bosch’ die is te verwachten, is een nieuwe bisschop voor het bisdom Roermond. Mgr. Frans Wiertz, bisschop sinds 1993, bereikt over twee jaar de leeftijd om met emeritaat te gaan, tenzij een van de huidige bisschoppen ‘doorschuift’ naar Den Bosch.

 

Lees ook ons bericht van 4 maart 2016: Gerard de Korte nieuwe bisschop van Den Bosch