Willibrordzondag 2017

In het kader van 500 jaar Reformatie is Willibrordzondag 2017, aankomende zondag 5 november, dit jaar een extra bijzondere aangelegenheid. Maarten Luther bracht 500 jaar geleden de kerk in rep en roer met zijn 95 stellingen en er ontstond later een scheiding tussen katholieken en protestanten. De scheiding is er nog steeds, maar de katholieken en protestanten zoeken en vinden elkaar steeds vaker in de oecumenische initiatieven.

Oecumene

Op Willibrordzondag vraagt de ‘Katholieke Vereniging voor Oecumene’ vanuit onze verbondenheid in Christus aandacht voor de herdenking van de Reformatie. Men wil dat doen met het oog op de toekomst van de Kerk in ons land en vanuit de overtuiging dat het herstel van de eenheid de Reformatie van vandaag is. Het thema voor deze Willibrord­zondag is: ‘Hervorming vandaag – Eén is onze Meester en wij allen zijn broeders en zusters (vgl. Mt. 23,8)’.

In de week van 29 oktober tot 5 november zijn er veel vieringen zijn ter herdenking van het begin van de Reformatie. Op 31 oktober hield de Protestantse Kerk in Nederland een dienst in de Dom van Utrecht met het oog op de missionaire opdracht. ‘Een brug slaan naar de andere kerken in ons land’. Op initiatief van Mgr. dr. Hans van den Hende, bisschop-referent voor Oecumene en de Oosterse Kerken, is er op zondag 5 november om 16.00 uur een herdenkingsdienst in kader van de Reformatie de in de H. Bonaventurakerk in Woerden.

Willibrordzondag

Binnen de katholieke kerk in Nederland wordt de zondag rond 7 november Willibrordzondag genoemd. Tijdens vieringen wordt die dag bijzondere aandacht gevraagd voor de oecumene, het streven naar eenheid onder alle christenen. Sinds 1949 wordt op een zondag rond het hoogfeest van Sint Willibrord (7 november) tijdens de preek en voorbede aandacht gevraagd voor oecumene en evangelisatie.