‘Witte rook’ voor rooms-katholieke natuurbegraafplaats Koningsakker

Aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Eijk heeft de zusters van abdij O.L. Vrouw van Koningsoord toestemming gegeven voor de inrichting en exploitatie van Koningsakker als een rooms-katholieke begraafplaats. De natuurbegraafplaats moet voldoen aan de regels die voor alle katholieke begraafplaatsen in Nederland gelden.

Natuurbegraafplaats Koningsakker

De zusters Trappistinnen van Koningsoord hebben enkele jaren geleden een groot perceel landbouwgrond aangekocht in de directe nabijheid van de abdij. In eerste instantie was deze grond bedoeld om een ‘stiltebuffer’ te creëren rondom de abdij. Door de opkomst van natuurbegraafplaatsen in Nederland en in het buitenland ontstond het idee voor een katholieke natuurbegraafplaats. Met deze begraafplaats kunnen de zusters ook een nieuwe bron van inkomsten aanboren.

“We konden geen betere manier bedenken om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en tegelijk aan te sluiten bij de eeuwenoude traditie van onze orde waarin het duurzaam omgaan met de natuur altijd een belangrijke plek heeft ingenomen”, aldus zuster Julian.

Katholiek

Er is besloten – in overleg met het Aartsbisdom Utrecht – om de begraafplaats een katholieke signatuur te geven volgens de normen, die gelden voor alle rooms-katholieke begraafplaatsen in de Nederlandse Kerkprovincie. Toestemming van kardinaal Eijk was een voorwaarde om de begraafplaats op deze manier in te richten.

De zusters weten zich geïnspireerd door de recente Vaticaanse instructie ‘ Ad resurgendum cum Christo’ (2016) dat het belang benadrukt om de integriteit van het menselijk lichaam te respecteren. Dit doet men door het lichaam te begraven of de as na een crematie niet te verstrooien, maar in een urn te bewaren en in de grond te begraven.

In de abdijkerk zullen geen uitvaartdiensten worden gehouden, dit om het contemplatieve leven van de gemeenschap zeker te stellen.

Inspiratie

De eerste natuurbegraafplaats in Nederland is bij toeval in 1944 ontstaan in Apeldoorn, toen de burgemeester destijds toestemming gaf om een begraafplaats bij de kapel in te richten. Aanvankelijk was dit een familie-begraafplaats, maar in 1955 werd deze ook opengesteld voor andere geïnteresseerden. Pas in 2003 kwam er in Nederland een tweede natuurbegraafplaats en daarna is het snel gegaan. Inmiddels zijn er in Nederland zo’n twintig natuurbegraafplaatsen en de verwachting is dat dit de komende jaren zal doorgroeien naar vijftig begraafplaatsen.

Het idee van de zusters om een natuurbegraafplaats bij hun abdij te beginnen kwam overwaaien uit de Verenigde Staten, waar de Amerikaanse Trappistenabdij van het Heilige Kruis in Virginia een soortgelijke begraafplaats beheert. Het is volgens de broeders een echte trend aan het worden.

Meer informatie over de natuurbegraafplaats kunt u lezen op de website Koningsakker.