Zondag Internationale Gebedsdag tegen Mensenhandel

Aanstaande zondag wordt in religieuze gemeenschappen, parochies en andere christelijke groepen gebeden tegen de mensenhandel. De Stichting Religieuzen Tegen Vrouwenhandel (SRTV) en de Commissie Missionaire Beweging Religieuzen (CMBR) hebben een gebedsdienst opgesteld. De Nederlandse Bisschoppenconferentie sluit zich aan bij de oproep van paus Franciscus om komende zondag mee te bidden voor de slachtoffers van mensenhandel.

De speciale dag werd op 25 november 2014 ingesteld door paus Franciscus op verzoek van vrouwelijke religieuzen die al jarenlang slachtoffers bijstaan en strijden tegen mensenhandel. Het initiatief wordt gedragen door de Pauselijke Raad voor Migranten en de Pauselijke Raad Justitia et Pax, evenals door de internationale unie van mannelijke en die van vrouwelijke religieuzen. De datum valt samen met de feestdag van de heilige Jozefina Bakhita (1869-1947), een Soedanese vrouw die uit de slavernij werd bevrijd en daarna voor het leven van kloosterlinge koos.

“Mensenhandel is een wond in het lichaam van de huidige wereld, een wond in het vlees van Christus. Het is een misdaad tegen de mensheid,” aldus paus Franciscus.Nederland verstaat onder mensenhandel het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon, met gebruik van dwang (in brede zin) en met het doel die persoon uit te buiten. De (beoogde) uitbuiting is de kern van mensenhandel.

Volgens diverse schattingen zijn jaarlijks wereldwijd tussen de 700.000 en 2 miljoen vrouwen, mannen en kinderen slachtoffer van mensenhandel. In ongeveer zestig procent van de gevallen gaat het om vrouwen en kinderen. Per jaar gaat wereldwijd ongeveer 32 miljard dollar om in deze mensonterende handel. Mensenhandel komt in Nederland in verschillende sectoren voor. Met name in de horeca, land- en tuinbouw en de seksindustrie. Ook in de au-pair sector en in de bouw- en industriesector komt mensenhandel voor.

(foto: Rya Wiedmaler/CC BY-NC 2.0)