Zuid-Afrikaanse bisschoppen vuren kritiek af op regering

Zuid-Afrikaanse bisschoppen uiten felle kritiek op de regeringsleiders in hun land. Op tafel ligt een nieuw onderzoeksrapport over defensie-uitgaven en sociale onrust. De kerk pleit voor een groot debat.

In 1999 beloofde de Zuid-Afrikaanse overheid in een verklaring het belastinggeld niet uit te geven aan een steeds groter wapenarsenaal, maar aan armoedebestrijding in het land. De Zuid-Afrikaanse bisschoppenconferentie is met een onderzoek door de ‘Commissie Gerechtigheid en Vrede’ nagegaan of die belofte is nagekomen. Voorzitter Abel Gabuza, bisschop van Kimerley, vat de bevindingen samen: ‘Hoewel bewijzen voor stroperij of verduistering ontbreken, worden nog steeds miljarden uitgegeven aan defensie, terwijl zogenaamd middelen ontbreken om medicijnen te subsidiëren die de verspreiding van virussen indammen. Een kapitale vergissing! We leven in een land met grote economische ongelijkheid, jeugdwerkloosheid en sociale protesten.’ Volgens Gabuza ziet de overheid een rechtvaardiging voor het vergroten van het wapenbudget in de noodzaak om ‘steeds gewelddadigere opstanden’ – het gevolg van sociale crises – de kop in te drukken.
De bisschoppenconferentie wil met het rapport, dat binnenkort uitkomt, een politiek debat ontketenen over de begroting, wapenaanschaf en sociale onrust. Tegelijkertijd roept zij de regeringsleiders op om af te zien van nieuwe investeringen in kerncentrales.

Bron: Agenzia Fides