Bēt Drāshā~Oosters christelijk Leerhuis over vuur doorgeven

Dit najaar begint het tiende seizoen van Bēt Drāshā – Oosters christelijk Leerhuis in ‘s-Hertogenbosch. De titel van dit jaar is: ‘Traditie – Vuur doorgeven. Verhalen van Gods grote daden’.

Dit Leerhuis werd eind 2006 opgericht, begon zijn eerste leergang herfst 2007 en gaat daarmee inmiddels zijn tiende ‘aflevering’ in. Er is ook voor 2016 gezocht naar spannende en inspirerende stof; voor wie wil is er ook de extra activiteit van een ontmoeting met oosterse christenen in Nederland.

Het thema van elke avond wordt steeds belicht aan de hand van Bijbel én – oosterse – christelijke auteurs (Origenes, Efrem, Basilius, Brief aan Diognetus, Barnabas, Athanasius, Irenaeus, Cyrillus van Alexandrië, Ignatius, Cyrillus van Alexandrië en twee vroege westerse kerkvaders). Hoe dachten deze christenen over God, Jezus, het Rijk Gods, het menselijke bestaan? En (hoe) kan hun beleving van de Blijde Boodschap ons nu inspireren?

Meer informatie

Fire vector designed by Freepik