Gezamenlijke visie op toekomst RKK en PKN in de maak

De Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk Nederland komen over twee jaar met een gezamenlijke verklaring over hoe hun gezamenlijke toekomst. Dat maakten de bisschop Gerard de Korte van het bisdom Groningen-Leeuwarden en PKN-scriba Arjan Plaisier bekend tijdens de familiedagen in Hardenberg. In 2017 wordt herdacht dat 500 jaar geleden de reformatie tot stand kwam.

Een werkgroep met leden uit beide kerkgenootschappen bereidt de verklaring voor. De verklaring zal ingaan op het gescheiden optrekken van de kerken in de afgelopen eeuwen, maar zal ook vooruitkijken, aldus Gerard de Korte. De verklaring is bedoeld voor de kerken en voor de samenleving en wordt onderstreept met een ‘symbolische daad’. Op de inhoud van de verklaring wilden Plaisier en De Korte na afloop van het gesprek in Hardenberg niet verder ingaan.

“Het is een nieuwe impuls aan de oecumene”, zegt woordvoerder Sipke Draisma van het noordelijke bisdom tegen het Friesch Dagblad. “Al gebeurt er plaatselijk op oecumenisch gebied best veel, landelijk bestond wat de indruk dat de oecumene op een laag pitje staat. Nu zoeken de kerken elkaar op om stappen te zetten op het gebied van de oecumene”.

(bron: Raad van Kerken/Friesch Dagblad)