Jonge religieuzen schudden de wereld wakker

Vandaag kwamen 39 religieuzen jonger dan 45 jaar bijeen in Utrecht. Het was de eenentwintigste landelijke dag die de koepelorganisatie Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) voor hen organiseerde.

Met deze bijeenkomsten wil de KNR ruimte bieden voor ontmoeting, bezinning en verdieping rond belangrijke onderwerpen. Dit keer stond de dag in het teken van het Jaar van het Godgewijde Leven. Het thema luidde: ‘Schud de wereld wakker!’.

Onderwerp van gesprek waren passages uit de rondzendbrief Verheugt u voor religieuzen met het oog op het Jaar van het Godgewijde Leven, opgesteld door de Vaticaanse Congregatie voor de Instituten van Gewijd Leven en Sociëteiten van Apostolisch Leven. Het schrijven is gebaseerd op woorden van paus Franciscus, ontleend aan zijn toespraken en geschriften.

De groep religieuzen was te gast bij de Broeders van Sint Jan in het ‘Thomas a Kempis Leerhuis‘ in Utrecht. De dag begon om 9.00 uur met een eucharistieviering in de naastgelegen Gerardus Majellakerk. Daarna volgde een PowerPoint-presentatie over de brief Verheugt u, waren er onder meer gesprekken – in kleinere groepen en plenair – over de brief en creatieve activiteiten. De dag werd om 15.30 uur besloten met een viering, meditatie en aanbidding. Na afloop konden de deelnemers napraten onder het genot van een drankje.

(bron: Godgewijdleven.nl; foto: Roland Putman ofm)