Ontmoetingsdag religieuzen in het aartsbisdom

Zo’n 50 religieuzen van ruim twintig ordes en congregaties zijn komende week bijeen in het aartsbisdom. Dat is bij gelegenheid van de Dag van het Religieuze Leven.

De ontmoetingsdag voor religieuzen in het aartsbisdom Utrecht is op 3 februari in de Priorij Emmaus van de Kanunnikessen van het Heilig Graf te Maarssen. Na welkomstwoorden door de priorin, zr. Mirjam Hoogenbosch crss en kardinaal Eijk volgen onder meer een pontificale Eucharistieviering, onderlinge ontmoeting en een bezichtiging van met de priorij.

Naast de 50 deelnemers zijn kardinaal Eijk ook de hulpbisschoppen Hoogenboom, Woorts, vicaris Cornelissen (vicariaat Deventer) en vicaris Pauw (vicariaat Arnhem) op de dag aanwezig.

(bron: aartsbisdom.nl)