Overijssel wil Moderne Devotie op Werelderfgoedlijst

Afgelopen anderhalve week zijn er drie moties ingediend om de Moderne Devotie op de werelderfgoedlijst te krijgen. Een motie vanuit de Zwolse Raad, ingediend door D’66, CU en CDA, een motie vanuit de Deventer Raad ingediend door CDA met brede ondersteuning, en een motie vanuit Provinciale Staten van Overijssel, ingediend door CDA, CU en SGP. Alle drie moties zijn aangenomen.

De Actuele Moderne Devotie beweging is erg blij met deze politieke steun richting Den Haag. Uiteindelijk moet het kabinet beslissen of ze de Moderne Devotie willen voordragen als Werelderfgoed op de Unescolijst.

In de afgelopen jaren heeft de Actuele Moderne Devotie er al veel aan gedaan om de Moderne Devotie onder de aandacht te brengen van diverse partijen in de lokale, provinciale en landelijke samenleving. Bekende Nederlanders rond de geschiedenis en de taal, zoals Herman Pleij en Frits van Oostrom, roepen Nederland en Europa op om meer met de Moderne Devotie te gaan doen.
Zwolle, Deventer en de Provincie Overijssel laten met het aannemen van de motie zien dat ze de onschatbare waarde van de Moderne Devotie erkennen en breder zichtbaar willen maken.

De Moderne Devotie (Latijn: Devotio Moderna) is een spirituele beweging binnen de middeleeuwse katholieke Kerk die opkwam aan het eind van de 14e eeuw. De beweging stond voor een vernieuwing van het christelijke gemeenschapsleven en is te zien als een hervormingsbeweging binnen kerk en maatschappij. Persoonlijke levensheiliging en praktische levenswijsheid vormden het streven. De initiatiefnemers bestonden uit geestelijken en leken. Ze leefden in gemeenschap van tafel en goederen zonder een formele kloostergelofte af te leggen. De grondlegger van de Moderne Devotie is Geert Grote.

Het wereldberoemde boek ‘Navolging van Christus’ van Thomas van Kempen vertegenwoordigt het spirituele programma van de Moderne Devotie.