Benedictinessen nieuw klooster Aalsmeer nemen gebedsstokje over

De week van 18 tot en met 24 januari in de gebedsketen voor het Jaar van het Godgewijde Leven is voor zusters van een nieuwe gemeenschap in Aalsmeer. De benedictinessen staan de komende week in verschillende gebedsmomenten stil bij het religieuzenjaar en bidden een gebed dat speciaal voor deze gelegenheid is samengesteld.

Het gebed luidt als volgt: “Wij danken U, Heer, dat Gij aan Uw kerk het godgewijde leven hebt geschonken, de voorzegging van het hemelse Jeruzalem, het teken van Uw aanwezigheid onder de mensen. Laat Uw glorie over uw dienaren schijnen, zodat wanneer wij hen zien wij U mogen zien; moge hun vreugde aan de wereld laten zien dat U ‘het kostbaarste bezit’ bent, het enige doel dat zin geeft aan het leven, de ’kostbare parel’ en de enige ‘schat’ waarvoor het de moeite waard is om alles prijs te geven, in de zekerheid dat men niet teleurgesteld zal worden. Zend ons meer ‘arbeiders om te oogsten’ en bescherm hen die Gij als ‘vissers van mensen’ hebt uitgekozen tegen alle kwaad, zodat Uw naam verkondigd wordt tot aan ‘de verste uiteinden van de aarde’. Houdt in hen de ijver voor de zielen levendig, want geen van ‘deze kleinen’ is verloren gegaan. Geef hen een nederig gebed dat ‘door de wolken heendringt’, laat hen de wereld tegemoet gaan met handen die Uw genade laten doorstromen naar de meest verharde, wanhopige en eenzame harten, met ogen die hen in staat stellen om in al wat bestaat het goede te kunnen zien en ervan te getuigen. Geef hen alle noodzakelijke genaden om echte heiligen te worden. Amen.”

Dertien benedictinessen uit Italië namen medio mei 2013 hun intrek in het voormalige klooster van de karmelieten in Aalsmeer. Begin februari 2014 kregen de zusters officieel toestemming van het Vaticaan om hun klooster te stichten. Het werd toegewijd aan ‘Maria, tempel van de heilige Geest’.

(bron tekst/foto: Godgewijd Leven)