‘Biecht is als een coachingsgesprek’

foto: Joop Reuvekamp (flickr)

In het jaar van barmhartigheid roepen de Nederlandse bisschoppen op om de biecht te herontdekken. Vicaris Arjen Bultsma (Bolsward) ziet de biecht als een groeisacrament. “Zie het als een coachingsgesprek”, zo zegt hij in het maart-nummer van het Groningse bisdomblad ‘Spreek’.

Twee jaar geleden voerde Arjen Bultsma, bisschoppelijk vicaris en pastoor van de Titus Brandsmaparochie in Bolsward, een vast moment in voor het vieren van het sacrament van boete en verzoening, zoals de biecht ‘officieel’ heet.

De vicaris vindt het jammer dat het in het verleden de zinvolheid van de biecht niet altijd tot zijn recht is gekomen. Het gaat over repareren, weer heel maken. “Van je relatie met God, je relatie met de ander, maar zeker ook over het weer heel maken van de relatie met jezelf.” aldus Bultsma. “Willen we het sacrament van boete en verzoening een kans geven, dan moeten we de biecht ontdoen van zijn clichés”.

Het gehele artikel is te lezen op de website van het bisdom Groningen-Leeuwarden (pdf).

 

 

(foto: Joop Reuvekamp (flickr))