Bisdom Rotterdam start ‘tijdcollecte’

Een goed doel steunen kan op meerdere manieren. Geld inzamelen ligt voor de hand, maar tijd geven kan ook. Het bisdom Rotterdam noemt dit tijdcollecte en wil dit in het diaconale werk bevorderen.

De ‘Tijdcollecte’ is een inzameling van tijd. Parochianen van een deelnemende parochie worden gevraagd om een dag of een dagdeel vrijwilligerswerk te gaan doen voor een diaconaal of ander goed doel. Dat kan assistentie bij een activiteit van de eigen parochiekern zijn, maar ook bij maatschappelijke organisaties in de omgeving. Mensen kunnen individueel aan de slag, maar ook in kleine groepjes, bijv. een gezin, een vrijwilligersgroep, een groepje vrienden.

De collecte vindt plaats op een bepaalde dag, bijv. op een Diaconale Zondag. De ‘ingezamelde uren’ worden op een moment, dat tijdgever en organisatie het beste uitkomt.

Het bisdom Rotterdam wil dat omdat een tijdcollecte een appèl doet op parochianen om zich diaconaal in te zetten. Ook kunnen parochianen zodoende kennis maken met nieuwe vormen van vrijwilligerswerk. Ten derde kan het netwerk worden verbreed en de kerk aan de samenleving laten zien dat zij zich niet alleen voor zichzelf inzet.

Het project ‘Tijdcollecte’ wordt mede mogelijk gemaakt door de DCI van het bisdom. Er zijn verschillende materialen zoals een draaiboek en collectebonnen eschikbaar gesteld, die zijn te downloaden op de diocesane website.