‘De ander dragen, verdragen en verder dragen’

Gewezen woordvoerster van onder anderen voormalig Belgisch premier Jean-Luc Dehaene, Moniek Delvou verstilde dankzij de camino. Snel kruiste de essentie haar pad. Een onvergetelijke ervaring die haar inspireerde voortaan extra in te zetten op aandacht en aanwezigheid.

“Of toeval bestaat, betwijfel ik ten zeerste. Wel vatten mijn echtgenoot Johan en ikzelf door schijnbare toevalligheden het plan op de ‘Jacobsweg’ te volgen. Zo botsten wij in ons tweede thuisland Frankrijk steeds vaker op de karakteristieke schelpen. Arnout Haubens reisverslag in Man bijt hond vergrootte nog onze nieuwsgierigheid. De spontaneïteit waarmee deze televisiemaker onderweg naar Santiago de Compostela contacten legde, intrigeerde ons. Enkele boeken gaven verder de doorslag, waaronder Paulo Coelho’s De pelgrimstocht naar Santiago en Marcher pour apprendre à aimer van Gérard Trèves. Die laatste auteur hoopte daarmee aan zijn karakter te sleutelen. Bij thuiskomst merkte zijn dochter echter geen fundamentele verandering. Voor hem reden genoeg om het traject nogmaals af te leggen, in de tegengestelde richting. In ons exemplaar van zijn boek pende hij de volgende opdracht neer: ‘Houd het niet bij lectuur; volg zelf dat pad’. En zo geschiedde.”

Lees het integrale artikel op tertio.be