Hulpbisschop Woorts: ‘Vooroordelen nemen af als we elkaar gaan waarderen’

Hulpbisschop Herman Woorts benadrukt het belang van de interreligieuze ontmoeting. “Vooroordelen nemen af als wij elkaar ontmoeten, elkaar beter leren kennen, elkaar gaan waarderen.” Dat zei hij op de openingsbijeenkomst van het zogenaamde ‘Nostra Aetatejaar’, afgelopen donderdag in Rotterdam.

Mgr. Woorts sprak op die bijeenkomst als referent voor het jodendom. “Dialoog is op de eerste plaats het aangaan van persoonlijke banden, van vriendschappen, zonder onderlinge verschillen te verdoezelen en de blijvende opdracht om het eigen geloof te leven en ervan te getuigen te verdoezelen. Zo met elkaar omgaan is een gehoor gegeven aan “de liefdevolle uitnodiging van de levende God om al Zijn schepselen tot hun recht te laten komen. Paus Johannes XXIII is ons daarin voorgegaan en ook de pausen na hem, in het bijzonder Johannes Paulus II. Graag breng ik ook in herinnering dat onze huidige paus Franciscus vorig jaar een Joodse en een islamitische vriend meenam tijdens zijn reis naar het H. Land: rabbijn Skorka en imam Aboud, beiden oude vrienden uit Buenos Aires.”

Een van de andere sprekers, Marcel Poorthuis, waarschuwde dat dialoog ook grenzen heeft. Hij noemde twee bedreigingen van binnenuit, te weten fundamentalisme en postmodernisme. “De grootste vijand van de fundamentalist is niet de seculiere, de heiden, maar de medegelovige die niet zo absoluut wil denken: de lauwe gelovige. Fundamentalisme bestaat in alle religies. Denk maar aan joodse kolonisten die elk stukje grond als heilig en niet-onderhandelbaar beschouwen en geweld gebruiken; of Amerikaanse protestanten die de herbouw van de tempel zien als teken van de wederkomst van Christus en de islam als antichrist; Of denk aan de broederschap Pius X die de verklaring Nostra Aetate verafschuwen en de holocaust ontkennen.”

De openingsbijeenkomst in Rotterdam bij gelegenheid van het Nostra Aetate-jaar werd donderdag druk bezocht. Ruim 150 katholieken en joden spraken met elkaar over de waarde van de interreligieuze dialoog. Sprekers waren onder meer burgemeester Achmed Aboutaleb, hulpbisschop Herman Woorts en professor Marcel Poorthuis. Nostra Aetate is het document dat als baanbrekend wordt beschouwd in de relatie tussen het katholicisme en andere religies.