Kaartenactie bij 100 jaar Schillebeeckx

Dit jaar is het honderd jaar geleden dat katholiek theoloog Edward Schillebeeckx werd geboren. Dat is aanleiding om op bijzondere wijze aandacht aan hem te besteden. In Nijmegen, waar Schillebeeckx het grootste deel van zijn leven heeft gewerkt en gewoond, vinden allerlei activiteiten plaats om zijn leven en werk te herdenken.

Herdenken en vooruit kijken

Op vrijdagmiddag 29 augustus is er een (Engelstalige) herdenkingsdienst in de Dominicuskerk, een bezoek aan het graf van Edward Schillebeeckx en de feestelijke opening van de tentoonstelling ‘Een gelukkige theoloog’ in de Universiteitsbibliotheek van Nijmegen.

Het eeuwfeest voor Schillebeeckx is niet alleen een goede gelegenheid om hem te gedenken, maar ook om naar de toekomst te kijken. Tussen 27 en 30 augustus vindt in Nijmegen een groot internationaal congres plaats over de blijvende betekenis van zijn theologie voor de wetenschappelijke studie van religie en samenleving.

‘Schillebeeckx-kaartenactie’

Ook zijn er kleinschaligere activiteiten. In het oog springt de ‘Schillebeeckx-kaartenactie’ van de Drentse dominee Bert Altena. Hij weet zich bijzonder geïnspireerd door de Vlaamse dominicaan, zegt hij in een interview op Nieuwwij.nl: ‘Als theoloog heb ik me altijd al door de benadering van Schillebeeckx aangesproken gevoeld. Ik kan me nog goed herinneren welke indruk zijn boek “Mensen als verhaal van God” op mij maakte. Alleen al die titel! Dat is dan ook één van de uitspraken geworden die we hebben gebruikt. Voor mij betekent Schillebeeckx theologiseren vanuit de praktijk van menselijke ervaringen. Dat klinkt voor de hand liggend, maar – zeker in mijn protestantse traditie – wordt vaak ingezet bij de andere kant, de Bijbel of de openbaring. Schillebeeckx laat zien dat ervaring en openbaring onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Een mooie uitspraak van hem vind ik verder: “God is te groot voor één religie”. Ook die zit dus in de serie.’

Er zijn acht kaarten gemaakt. De prijs voor een set van vier kaarten is € 5,95 inclusief verzendkosten. De beide sets kosten € 9,95 (inclusief porto). Ze kunnen eenvoudig besteld en betaald worden via de website www.kierkekaart.nl. Een deel van de opbrengst is voor de Stichting Edward Schillebeeckx.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *