Kardinaal Eijk adviseert homo’s leven zonder seks

Kardinaal Wim Eijk beveelt homoseksuelen een ‘leven van onthouding’ aan. Ook wil hij betere uitleg van de kerkelijke leer voor gescheiden katholieken en mensen die zich voorbereiden op hun kerkelijk huwelijk. Dat zegt de aartsbisschop van Utrecht na afloop van de bijzondere bisschoppensynode in Rome. Hij kijkt met dankbaarheid terug op een intensieve synode, is te lezen op de website van het aartsbisdom.

‘Een leven van onthouding’

In een eerder gepubliceerde informeel tussenrapport werd de positieve inbreng van homoseksuelen benadrukt. “Het document is een verslag van wat gezegd is”, aldus Eijk. “Dat kan dus ook de mening zijn van een minderheid. Maar een meerderheid is voor de leer van de kerk en die is duidelijk over het huwelijk als liefde tussen man en vrouw, gericht op voortplanting. Homo’s moeten zich houden aan onthouding” zegt de aartsbisschop van Utrecht.

“We moeten in het pastoraat iedereen met barmhartigheid tegemoet treden, ook diegenen met wie we het niet eens zijn, maar die barmhartigheid betekent ook dat we moeten proberen mensen te brengen tot de weg die Christus ons wijst. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor homoseksuelen.” Dat betekent voor kardinaal Eijk dat aan homoseksuelen wordt aanbevolen zich te onthouden van seks.

Niet te communie

Een ander belangrijk punt is de positie van gescheiden katholieken of hertrouwd gescheidenen. Eijk vindt dat zij niet te communie mogen. “Hun levensstaat correspondeert niet met de totale gave van Jezus in het sacrament van de Eucharistie. Uiteindelijk moeten we kijken wat het uitgangspunt is van de leer van de kerk. Dat kunnen wij niet veranderen en daar kunnen we geen afbreuk aan doen. Waar we wel heel goed naar kunnen kijken, of er ook een alternatief is. Deze mensen mogen tijdens het communiceren altijd naar voren komen met gekruiste armen om de zegen te ontvangen en mogen zich welkom en geliefd weten in de gemeenschap van Christus. Er zijn heel veel mensen die daar buitengewoon blij mee zijn. Ik denk dat we dat ook moeten stimuleren,” zei Eijk vrijdag tegen de NOS.

Meer aandacht voor man-vrouw huwelijk

Eijk wil in Nederland meer aandacht voor het huwelijkspastoraat. “Te vaak blijft de voorbereiding op het kerkelijk huwelijk beperkt tot één tot drie gesprekken voorafgaand aan de huwelijkssluiting. Door een gedegen voorbereiding op het huwelijk en blijvende begeleiding tijdens het huwelijk kunnen relaties worden gered.” zegt hij.

De aartsbisschop wil wel de leer beter uitleggen: “Belangrijk is dat de kerkleer anders wordt gepresenteerd, het nut beter wordt uitgelegd. Katholieke stellen moeten langer en intensiever worden voorbereid op het huwelijk door het bisdom en permanente begeleiding krijgen, om zo de kwaliteit te verbeteren en scheiding te voorkomen.” Hierover tempert Eijk verwachtingen. “Maar dat zal niet gelijk morgen of volgend jaar gebeuren.”

De aartsbisschop ziet dat er een meerderheid aan het ontstaan is om de procedure voor de nietigverklaring van huwelijken te vergemakkelijken en te versnellen. “Dat geldt voor die gevallen dat de fase om zo’n huwelijk nog te kunnen redden voorbij is. Voordat het zover is, moeten we er alles aan doen om een scheiding te voorkomen.”