Katholiek protest tegen bouw muur nabij Bethlehem

Nabij Bethlehem ligt de vallei van Cremisan waar veel Palestijnse katholieken wonen. In navolging van internationale katholieke leiders roepen twee Nederlandse interkerkelijke bewegingen mensen op zich tegen de bouw van een muur door het gebied uit te spreken. Zij zijn daartoe een petitie gestart en vragen kerken zich uit te spreken bij de minister van Buitenlandse Zaken Timmermans.

Twee Nederlandse bewegingen, Sabeel en Kairos Palestina Nederland, onderstrepen de oproep van vele bisschoppen tegen de bouw van de muur door Palestijns gebied. Onder hen zijn aartsbisschop Stephen Brislin (Zuid-Afrika) bisschop William Crean (Ierland), aartsbisschop Patrick Kelly (Engeland) en de Duitse bisschop Thomas Renz. “Wij erkennen het recht van de staat Israël op veiligheid en veilige grenzen. Echter, de geplande route van de Veiligheidsmuur wijkt sterk af de Groene Lijn, de internationaal erkende demarcatie lijn die Israël scheidt van de in de zesdaagse oorlog van 1967 veroverde gebieden. Meer dan driekwart van de geplande route van de muur valt buiten de Groene Lijn en is illegaal volgens een advies voor grensmarkering van het Internationale Hof van Justitie, terwijl het ook een flagrante schending is van de Conventie van Genève en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.”

Ook zijn Sabeel en Kairos een petitie gestart tegen de bouw van de muur in de vallei van Cremisan. Deze muur zal het bestaan van 58 , voor een groot deel christelijke families onmogelijk maken. Sabeel en Kairos vragen de bisschoppenconferentie en andere Nederlandse kerken om hun zorgen kenbaar te maken bij de Israëlische ambassadeur in Den Haag en bij minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. Dergelijke petities worden ook in het buitenland georganiseerd.

De streek is van bijbelse betekenis. In de eerste plaats door de ligging van Bethlehem, de geboorteplaats van Jezus. Daarnaast is de plaats Beit Jala bekend door het klooster van Cremisan van de salesianen. Het klooster is een belangrijke, moderne wijnproducent. De wijn die door boerenfamilies in de vallei wordt verbouwd is internationaal bekend als wijn die gebruikt wordt in Eucharistie- en Avondmaalsvieringen. Het klooster in de vallei geeft onderwijs aan ruim 400 kinderen.

Katholieke kerkleiders in Israel hebben zich eerder fel gekant tegen het traject van de Israëlische muur in de Cremisan-vallei omdat boeren van hun velden worden gescheiden, dorpen letterlijk doormidden worden gedeeld en scholen van hun gemeenschappen worden gescheiden. Volgens de Palestijnse priester Ibrahim Shomali hopen zijn gelovigen dat de nieuwe paus rechtstreeks tussenkomt. Vorig jaar is bij een Israëlische rechtbank met steun van het Vaticaan protest aangetekend tegen de bouw van de veiligheidsmuur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *