Kerk boos op Hugo Chavez-versie ‘Onze Vader’

In Venezuela is de rooms-katholieke kerk woest op de socialistische partij. Die partij heeft een ‘Hugo Chavez-versie’ van het Onze Vader gemaakt.

Chavez overleed op 5 maart 2013. Hij was tot zijn dood socialistische president van Venezuela. Vorige week onthulde María Uribe van de socialistische partij een ‘Onze Vader’ gewijd aan de overleden Hugo Chavez. Ze smeekte Chavez om bescherming tegen het kwaad van het kapitalisme.

De parodie op het belangrijkste christelijke gebed luidt: “Onze Chavez, die in de hemelen zijt, de aarde, de zee en in ons, afgevaardigden. Uw naam worde geheiligd. Uw nalatenschap kome, opdat we ze hier en elders kunnen verspreiden onder de mensen. Geef ons vandaag het licht om ons te leiden. Leid ons niet in de verleiding van het kapitalisme, verlos ons van het kwaad van de oligarchie, net als van de misdaad van de smokkel. Want het is ons vaderland, de rust en het leven, voor eeuwig en altijd. Amen. Viva Chavez!” riep ze onder luid applaus.

De aartsbisschop van Caracas, kardinaal Jorge Urosa, is woest. “Het Onze Vader is afkomstig uit de lippen van Jezus Christus en dus onaantastbaar. Het toekennen van menselijke kwaliteiten en handelingen aan God is de zonde van afgoderij.”

“Net zoals iemand zou worden toegestaan om de woorden van het volkslied te veranderen om een persoon te eren, zo is het ook verboden om het ‘Onze Vader’ het veranderen. Zij die deze nieuwe en onrechtmatige versie van het Onze Vader opzeggen begaan de zonde van afgoderij. De katholieke religieuze symbolen, gebeden, en elementen moeten worden gerespecteerd”, voegde kardinaal Urosa er aan toe.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *