Lourdes dichtbij huis beleven en vieren

De 11e februari is het de dag van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Op 11 febrauari 1858 verscheen Maria voor de eerste keer aan Bernadette daar in Lourdes. Om dat te gedenken wordt in Nederland in Klein-Lourdes in het Limburgse Tienray een grote Lourdesviering gehouden.

In Tienray mag u ook dit jaar weer het Lourdesgevoel opnieuw beleven.

Tienray is de Lourdesplaats in Nederland bij uitstek omdat de Limburgse plaats al in 1877 van de paus de eretitel ‘Klein-Lourdes’ heeft gekregen. Het is daarmee de enige plaats in Nederland waar dezelfde rechten en plichten gelden als in Lourdes zelf. Omdat Lourdesgevoel nog meer te beleven bevindt zich in de kerk een rotsblok van de echte grot in Lourdes. Daarnaast is er Lourdeswater en een stukje van de schoudermantel van de H. Bernadette aanwezig.

De grote Lourdesviering bestaat uit het rozenkransgebed, een eucharistieviering en een kleine lichtprocessie. Daarbij bestaat de mogelijkheid om de relikwie van de H. Bernadette te eren.