Oecumene: een voorbeeld uit Schotland

Convenanten zijn een middel om oecumenische samenwerking vorm te geven. In Nederland werd deze methode nog maar kort geleden geïntroduceerd. Elders is hier meer ervaring mee opgedaan: met name in het Verenigd Koninkrijk.

Daarom heeft de taakgroep Convenanten van de Raad van Kerken in Nederland broeder Stephen Smyth fms uitgenodigd. Hij is secretaris-generaal van de Raad van Kerken in Schotland. In het kader van de convenanten tussen kerken in het Verenigd Koninkrijk ontwikkelde hij een speciale methode van bijbelstudie.

De bijeenkomst vindt plaats op 26 september van 14.00 uur tot 16.30 uur, bij het Leger des Heils, Pianoweg 117, 1312 JH Almere.

Meer informatie en inschrijving