Paus: ‘Vaders, besteed tijd aan je kinderen’

Paus Franciscus heeft vaders opgeroepen veel meer tijd met hun kinderen door te brengen. Hij wees erop dat het ontbreken van een ‘vaderfiguur’ ernstige gevolgen kan hebben. Dat zei de paus tijdens zijn wekelijkse audiëntie woensdag.

Er wordt gesproken van de afwezigheid van de vaderfiguur in de samenleving vindt paus Franciscus. “Zonder vaderfiguur voelen jongeren zich vaak verweesd” hield hij zijn toehoorders voor. Dat kan negatieve gevolgen hebben voor hun groei en ontwikkeling. Vaders zijn nodig als voorbeelden in wijsheid en deugd. Paus Franciscus riep op tot een vernieuwde waardering van het vaderschap.

Volgens Franciscus ervaren moderne samenlevingen een crisis van het vaderschap. In het verleden zagen we vaak het beeld van een autoritaire, soms zelfs repressieve vader. “Zoals het vaak gebeurt, komen we van het ene uiterste naar het andere. Het probleem van onze dagen lijkt niet zozeer de aanwezigheid van vaders, maar hun afwezigheid. Vaders zijn soms zo geconcentreerd op zichzelf, op hun werk of op hun eigen individuele ontplooiing, dat ze zelfs hun familie vergeten.”

“Kinderen zijn als weeskinderen binnen het gezin als vaders vaak afwezig zijn. Vooral omdat ze, ook wanneer ze thuis zijn, zich niet als vader gedragen. Ze praten niet met hun kinderen. Ze vervullen niet hun opvoedende taak en ze geven aan hun kinderen niet die waarden en regels van het leven die ze nodig hebben, net zo veel als dat ze brood nodig hebben,” zei Franciscus.