Supermarkt, social media en smartphone

Met een inspiratiedag in Zonheuvel te Doorn vierde Ark Mission op 27 september haar honderdjarig jubileum. Centraal stond daarbij de vraag: hoe slagen we erin om de Bijbelse boodschap over te brengen? Diverse sprekers bekeken deze vraag vanuit onze huidige maatschappij van supermarkt, sociale media en smartphone.

Supermarkt
Welke lessen zijn er te trekken als het gaat om ‘wij hebben een Woord voor de wereld?’ Heeft ‘de wereld’ ook een boodschap aan ons? Deze vragen kwamen aan de orde in de lezing ‘de supermarkt van de religie’ van Jan Willem Grievink, voormalig hoofdredacteur EO maar ook voormalig hoofd van een grote supermarktketen . Vanuit zijn ervaring als specialist in veranderingsprocessen en in leiderschap kwam hij tot de volgende overeenkomsten:

  • Eisen aan de ondernemer: deze dient betrouwbaar te zijn. Aanbieders die niet leveren wat zij beloven, krijgen vroeg of laat te maken met ontevreden klanten. Zoals psalm 78:72 over David stelt: ‘Hij was een herder met een zuiver hart, met vaste hand heeft hij hen geleid.’
  • Het sterk maken van een merk: hoe serieuzer de boodschapper des te eerder luisteren mensen ernaar.
  • Openingstijden: hoe lang zijn wij open?
  • Innovatie en vernieuwing: hoe passen we het product/de boodschap aan aan de vraag van de huidige mens en welke rol kan de moderne techniek daarbij spelen? Zo introduceerde Ark Mission tijdens haar jubileumbijeenkomst de app Bible-Fit. Deze is begin 2014 beschikbaar in google play. Deze app biedt unieke kansen om mensen in contact te brengen met de bijbelse boodschap.
  • Presentatie: waarop mogen mensen je afrekenen? Volgens Grievink is daarbij de volgende formule van belang: DG x DM x HC = MI, ofwel Dichtbij God x Dichtbij Maatschappij x Helder Communiceren = Maximale Invloed.

Social media
Daarbij moeten we ons goed realiseren dat Gods Koninkrijk niet bestaat uit beelden en woorden maar uit kracht. In de stilte immers vind je God. Intussen raakt de wereld overspoeld door informatie via televisie, sociale media, internet, het mobieltje etc.. Terecht stelde katholiek cultuurtheoloog Frank Bosman de vraag: hoe blijven wij staan in de Beeldenstorm. Allereerste rekende hij af met de opvatting dat we leven in een seculiere maatschappij. “Mensen zijn niet minder religieus, maar hebben nog steeds behoefte aan zingeving.” Het was jammer dat Bosman niet inging op de diverse kansen om de Boodschap te verspreiden via social media. Juist daarbij kunnen sociale media juist een belangrijke rol spelen, zo blijkt uit ‘het handboek kerk en social media’ (Zoetermeer, uitgeverij Boekencentrum. 2012, ISBN 978 90 239 2650 4). Hierin wijzen de auteurs Eric van den Berg en Frank Bosman op bijvoorbeeld de volgende mogelijkheden die social media bieden.

  • Twitter: voor de kerkdienst, een nog vrijwel onbekend fenomeen binnen de Katholieke Kerk om jongeren te bereiken. Tijdens zo’n dienst is niet alleen de dominee aan het woord, maar kan iedereen meepraten en vragen stellen via Twitter.
  • LinkedIn: Via religieuze LinkedIngroepen kunnen professionals hun kennis met elkaar delen en daardoor bevorderen.
  • Facebook: voor de opbouw van de lokale kerkgemeenschap.
  • YouTube: voor catechese

Smartphone
Miranda Klaver, antropoloog en theoloog, stelde de vraag aan de orde: hoe bereiken we de smartphone generatie? Door het voortdurend on-line zijn, lijken vooral jongeren onbereikbaar. Waar massacommunicatie vroeger vanuit de gedachte van verspreiding (één zender en miljoenen ontvangers) werd beleefd , praten mensen nu terug. Daarbij lopen de wereld van on-line (smartphone etc) en off-line (de wereld om je heen) in elkaar over. De techniek is niet neutraal, maar maakt je kwetsbaar. Dat maakt het scheppen van ‘safe havens’. Dat zijn plaatsen om veilig en incognito van gedachten te wisselen of je te uiten over gevoelige zaken zoals homoseksualiteit.

Missie, boodschap en maatschappij
Vooral het Leger des Heils slaagde er als geen ander in om met een en dezelfde missie een breed gedragen krediet op te bouwen binnen de maatschappij. En dat al gedurende 125 jaar. Over het slaan van een brug tussen missie, boodschap en maatschappij sprak Hans van Vliet, commandant van het Leger des Heils in Nederland en Tsjechië. Van Vliet: “Wij hebben een boodschap te vertellen en als deze niet meer doorklinkt in de maatschappij dan zijn wij als Leger des Heils niet meer daar waarvoor we staan.”
Vooral dankzij hard werkende mensen kon het Leger des Heils een brug slaan tussen missie, boodschap en maatschappij. Zoals Jesaja 54:10 stelt:

“Al zouden de bergen wijken
en de heuvels wankelen
mijn liefde zal nooit meer van jou wijken
en mijn vredesverbond is onwankelbaar
– zegt de Heer die zich over je ontfermt”

Maatschappelijke veranderingen
Hoe belangrijk is de maatschappij voor de kerk? Binnen de Katholieke Kerk bestaan er momenteel twee stromingen: de ene wil actief deelnemen aan de maatschappij, de ander wil zich er liever uit terugtrekken. Volgens psychologe en theologe Inger van Nes, oprichtster van adviesbureau van Nes & Co, kan geloofwaardigheid alleen veroverd of herwonnen worden door ons geloof in praktijk te brengen. “Daarmee kunnen we laten zien dat het verhaal van Jezus tot vandaag de dag boeit, samenbrengt en ons aanzet tot maatschappelijke veranderingen.”

Zelf gaf Inge daarin het voorbeeld door haar initiatief tot o.a. de Vluchtkerk. In en rondom een verlaten kerk in Bos en Lommer bouwde zij een gemeenschap op. Honderden jonge mensen stopt daar een half jaar lang al hun energie en tijd in een onzichtbare groep mensen. Deze waren door de overheid op straat gezet en ook niet meer welkom in onze samenleving en hun eigen land van herkomst. Inge: “Believing, behaving, belonging. Geloven, gedragen en erbij horen. Zoals jongeren stellen: Je hoort erbij om degene wie je bent: een kind van God. Als we een doel vinden waarvoor we gaan, dan gaan we ons daarnaar gedragen. Communicatie ontstaat door samen ervaringen te delen en te streven naar verdieping, want Christen zijn zit toch in de mens.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *