Vastenaktie zoekt adviesraadleden

Vastenaktie zoekt mensen die voor langere tijd lid willen zijn van de adviesraad van deze organisatie. In totaal twintig vrijwilligers uit heel Nederland adviseren de staf van Vastenaktie bij het kiezen van nieuwe centrale projecten, het ontwikkelen van allerlei activiteiten en van middelen om de boodschap van Vastenaktie te verspreiden in de parochies.

De adviesraad komt drie keer per jaar, in januari, mei en september, in Utrecht bijeen in om van gedachten te wisselen en om advies te geven.

Vastenaktie vraagt van adviesraadleden de bereidheid om drie dagen per jaar in Utrecht mee te denken. Daarnaast verwacht Vastenactie van de leden van de adviesraad dat ze twee keer per jaar via e-mail reageren op het voorgestelde campagneproject en de parochiematerialen. De Vastenaktie richt zich voor de adviesraad vooral op leden van de plaatselijke Missie-, Ontwikkelings- en Vredegroep (MOV, MO of VOM), de groep Kerk & Samenleving, parochiële missiegroep of een gelijkwaardige groep.

Geïnteresseerden kunnen voor 30 november 2014 een korte motivatie sturen (liefst met CV) naar info@vastenaktie.nl. Bij de uiteindelijke selectie van de adviesraadsleden houdt Vastenaktie rekening met kennis, ervaring en motivatie van de aspirant-leden én met hun regionale spreiding.