Aalmoezeniers luchthaven Brussel: ‘Nabij zijn en luisteren’

“Sinds de aanslagen heb ik nauwelijks tijd om e-mails te lezen, laat staan te beantwoorden, omdat ik bij de mensen wil zijn die ondersteuning nodig hebben.” Katholiek luchthavenaalmoezenier Michel Gaillard repte zich op 22 maart meteen naar Zaventem toen hij hoorde over het drama. Tertio sprak met hem en met zijn orthodoxe en protestantse collega’s.

Ze stonden slachtoffers, reizigers en personeel bij, en benadrukken dat ook die werknemers bijzondere aandacht verdienen. Gaillard geeft aan dat wat gebeurde hem emotioneel raakt, “maar nu moet ik er zijn voor de mensen in nood”. “Mijn christelijke geloof en gebed dragen mij door deze moeilijke tijd.”

De orthodoxe aalmoezenier, Athenagoras Peckstadt, voelde naar eigen zeggen bitterheid en was in shock. Hij werpt op dat de geloofsgemeenschappen moeten blijven samenwerken om zingeving in de maatschappij bespreekbaar te maken.

Protestants aalmoezenier Edwin Delen vertelt dat het onvoorstelbaar rustig en stil was in de hangar waar mensen werden opgevangen. “In een hoek zag ik hoe een groep chassidische joden begon te bidden, met hun gezicht naar de muur van de hangar. Het was alsof ze een nieuwe klaagmuur maakten. Heel indrukwekkend.”

“Sinds de aanslagen heb ik nauwelijks tijd om e-mails te lezen, laat staan te beantwoorden, omdat ik bij de mensen wil zijn die ondersteuning nodig hebben.” Katholiek luchthavenaalmoezenier Michel Gaillard repte zich op 22 maart meteen naar Zaventem toen hij hoorde over het drama. Tertio sprak met hem en met zijn orthodoxe en protestantse collega’s.

Ze stonden slachtoffers, reizigers en personeel bij, en benadrukken dat ook die werknemers bijzondere aandacht verdienen. Gaillard geeft aan dat wat gebeurde hem emotioneel raakt, “maar nu moet ik er zijn voor de mensen in nood”. “Mijn christelijke geloof en gebed dragen mij door deze moeilijke tijd.”

(Bron: Tertio, christelijk opinieweekblad. Meer info en abonneren via www.tertio.be)