Bisdom Haarlem-A. publiceert brochure Jaar van de barmhartigheid

Paus Franciscus heeft komend kerkelijk jaar uitgeroepen tot Jaar van de Barm­hartig­heid. Voor die gelegenheid brengt het bisdom Haarlem-Amsterdam een brochure uit met informatie, inspiratie en een activi­teiten­overzicht.

In de brochure wordt ingegaan op de betekenis van een heilig jaar en wat barmhartigheid in de katholieke traditie betekent. Het bisdom schrijft over barmhartigheid: “De draagbalk die het leven van de Kerk schraagt, is de barmhartigheid. Alles in haar pastoraal handelen zou moeten zijn omgeven door de tederheid waarmee zij zich richt tot de gelovigen: niets van haar verkondiging en haar getuigenis naar de wereld toe mag zonder barmhartigheid zijn.”

In het bisdom worden verschillende activiteiten georganiseerd. Zo wordt op 27 november in Amsterdam een conferentie tegen de doodstraf georganiseerd, zijn er retraites en biedt het diocesane opleidingscentrum De Tiltenberg een speciale vijfdelige cursus over barmhartigheid. Op 28 mei is de ‘Dag van de caritas’, op 1 oktober een speciale ‘zuster Faustina-dag’. Het kerkelijke jubeljaar wordt in november 2016 afgesloten met een bedevaart naar Rome, waaraan alle bisdommen kunnen meedoen.

De brochure is te downloaden in PDF of te bestellen per e-mail: info@bisdomhaarlem-amsterdam.nl.