Cunera van Rhenen wordt een stripverhaal

Het is een bijzonder subgenre in de katholieke boekenwereld: verhalen van bekende katholieken, heiligen of gebeurtenissen die in stripvorm verschijnen. Komende zomer verschijnt een nieuw collector’s item: De Halsdoek van Cunera.

Het stripverhaal laat de ontwikkeling zien van een plaatselijk volksverhaal naar een canoniek heiligenleven gecombineerd met de lokale geschiedenis van Rhenen. In de ontwikkeling van het verhaal van Cunera worden drie fasen onderscheiden: een volksverhaal uit de vroege Middeleeuwen over een familievete aan een adellijk hof; een halverwege de Middeleeuwen met christelijke elementen opgetuigd verhaal, ter meerdere eer en glorie van plaatselijke machthebbers; en een in de late Middeleeuwen opgeschreven heiligenleven dat ingebed is in andere christelijke legenden en van belang is voor stad en bevolking.

Centraal staat de ‘de worgdoek van Cunera’, die in Museum Het Catharijneconvent wordt bewaard. Belangrijke bron vormt het artikel ‘Cunera van Rhenen tussen legende en werkelijkheid’ van Marijke Carasso-Kok en ook zijn historici van de geschiedenis van Rhenen geraadpleegd.

De strips worden zo veel mogelijk historisch accuraat getekend, met behulp van historische afbeeldingen, archeologische vondsten.

De uitgave wordt verzorgd door De Inktpot, een collectief om vrij werk van Utrechtse (strip)tekenaars te publiceren. Eerder publiceerde De Inktpot een stripboek over Sint Maarten. In december publiceerde zij een ‘alternatieve’ adventskalender.

(afbeelding: (c) Niels de Hoog, www.nielsdehoog.nl)