Geen rechtvaardigheid zonder fatsoenlijk loon

De Franse economie kwakkelt al jaren door hoge lonen en te veel bescherming van de werknemers tegen ontslag. In Tertio zet een Franse vakbondsleider deze gedachtegang weg als een mythe en hij baseert zich mede op de dertiende-eeuwse filosoof Thomas van Aquino.

Joseph Thouvenel is vice-voorzitter van de kleine Franse christelijke vakbond CFTC,. die volgens de informatie op haar website 135.000 leden telt. Touvenel mengt zich als uitgesproken katholiek in het publieke debat in zijn land.

Thomas van Aquino bepaalde al dat er een ‘hogere wet’ bestaat die bepaalt dat elke werknemer voldoende moet verdienen om zijn gezin te onderhouden. Een stelling die werd herhaald in de sociale encycliek ‘Rerum novarum’ uit 1891.

Er zijn dus grenzen aan de mate waarin vraag en aanbod de hoogte van het loon kunnen bepalen. Maar die grenzen worden in heel Europa overschreden. De sociale vooruitgang is er tot stilstand gekomen, aldus Thouvenel: de aansluiting van Roemenië en Bulgarije bij de Europese gemeenschap heeft de arbeiders in die landen geen vooruitgang gebracht.

In Frankrijk staat de positie van de werkenden onder druk, maar dat komt niet doordat de arbeidsvoorwaarden zo riant zouden zijn. Maar dat is niet waar, stelt Thouvenel. Frankrijk heeft in tegenstelling tot Duitsland te weinig geïnvesteerd in hoogwaardige producten en te veel in goedkope massaproductie. Voortdurende devaluaties van de Franc hielden Franse producten kunstmatig goedkoop.

Die truc is sinds die invoering van de Euro niet meer toe te passen. De werkgevers zouden dus beter de schuld bij zichzelf zoeken: “Naar Duits voorbeeld mikken zij beter op kwalitatief hoogstaande producten met een navenante dienstverlening.”

(Bron: Tertio, christelijk opinieweekblad. Meer info en abonneren via www.tertio.be)

Thomas van Aquino op een schilderij van Francisco de Zurbarán, via Wikimedia Commons