‘Geloof en samenleving zijn niet te scheiden’

De publieke ruimte is nooit neutraal. Als je religieuze uitingen uitbant, krijg je geen scheiding van kerk en staat, maar een scheiding van geloof en samenleving. Dat kan niet, betoogt Mark Van de Voorde deze week in Tertio.

Weliswaar moet de staat zelf neutraal zijn, maar dat is zij om een samenleving mogelijk te maken die levensbeschouwelijk verscheiden is.

Als je die verscheidenheid uitbant, werk je fundamentalisme en radicalisering in de hand. Het weghouden van levensovertuigingen uit het publieke debat helpt dus niet tegen, bijvoorbeeld, moslimfundamentalisme.

“Wie allochtonen warm wil maken voor de democratie, kan dat niet doen zonder te spreken over de levensbeschouwingen(en) die ten grondslag ligt van ons maatschappijbeeld.” Dat zijn het christendom en de Verlichting.

“De strikte neutraliteit speelt verstoppertje: als we alle religies verstoppen, dan zien we misschien ook de islam niet. Gettoïsering heeft nooit geleid tot integratie”, aldus Van de Voorde.

Lees het volledige essay op de site van Tertio