Hilde Kieboom slaat bruggen met zachte kracht

Een pleidooi voor de legalisatie van illegalen die al jaren in België werkten. Dat was het onderwerp van de eerste column van Hilde Kieboom, voorzitter van de Sant’Egidiogemeenschap in Antwerpen, in het dagblad De Morgen.

Bij het verschijnen van een bundeling van deze columns onder de titel Zachte Kracht gisteren, interviewde het weekblad Knack de Vlaamse schrijfster. Hierbij merkte ze op dat er eindelijk amnestie moest komen voor de collaborateurs die na de Tweede Wereldoorlog zijn veroordeeld. Nog steeds is dit een brisant onderwerp in België.

Was het pleidooi voor legalisatie van illegalen een typisch links thema, amnestie voor de collaborateurs komt van rechts. Hilde Kieboom denkt niet in termen van links en rechts. “Een christen is een vriend van iedereen. Ik zie dat er grote nood is aan samenwerking. De vraag is of je de mens centraal wil stellen. Ondanks de ontzuiling wordt er nog steeds te veel in hokjes gedacht. San Egidoo wil nu juist bruggen slaan.”

Van die bruggen maakt Steve Stevaert graag gebruik. De voorman van de socialistische SP.a leerde de beweging kennen toen hij in Brussel kantoor hield naast de Brusselse Sant’Egidiogemeenschap. Ook hij wil over ideologische verschillen heen kijken, verklaarde hij. “Met mijn vrijzinnige vrienden heb ik grote verschillen. Met de mensen van Sant’Egidio minder.” Wat hij vooral in hen bewondert is dat ze hun overtuiging dag in dag uit belijden in daden.

Opmerkelijk was dat Stevaert het pleidooi voor amnestie voor collaborateurs ondersteunde. Dat is een standpunt dat in linkse kringen moeilijk ligt. Bovendien is de grootvader van Stevaert tijdens de Tweede Wereldoorlog vermoord, waarschijnlijk door collaborateurs.

“Na een oorlog is verzoening een manier om te kunnen samenleven”, zo zei Hilde Kieboom. “Christenen kunnen daar een belangrijke rol in spelen.” Ze zei dit op grond van haar eigen ervaring in andere landen waar oorlog heeft gewoed. Misschien dat het nu ook in België gaat lukken.

Hilde Kieboom. Met zachte kracht, de spirituele tegenbeweging. Uitgeverij Lannoo, 188p. ISBN 9789020990607. Prijs: 17,95 euro.

Jan Brouwers
Freelance journalist en historicus, zie ook zijn Reli-Blog.