Interreligieuze Trialoog in Antwerpen

In 2002 werd in Antwerpen een islamitische leerkracht vermoord en daarop braken in Borgerhout, een wijk met veel allochtonen, rellen uit. Temidden van de angst die de stad in haar greep leek te hebben, nam de gemeenschap van Sant’Egido het initiatief tot een Trialoog: een gesprek tussen de drie grootste religies van de stad: priester Hendrik Hoet, rabbijn Aharon Malinsky en imam Jamal Maftouhi.

De gesprekken werden opgetekend door journalist Jan De Volder, lid van de gemeenschap van Sant’Egidio en ze verschenen in 2005 in druk. Daarmee waren de gesprekken niet afgelopen: ze gingen door. Niet op basis van een of ander geformaliseerd initiatief, maar als informele gesprekken tussen mannen die inmiddels vrienden zijn geworden. Deze gesprekken zijn nu gebundeld in een geheel nieuwe uitgave van Trialoog.

Bij de presentatie van het boek, die plaatsvond op 3 mei in het Stadhuis van Antwerpen, sprak schepen Philip Heylen (CD&V). Hij is Antwerpenaar, maar woonde ook jarenlang in New York. Antwerpen herbergt 168 nationaliteiten en staat daarmee in de top 3 van de wereld, samen met New York en Amsterdam.

Velen beschouwen New York als een voorbeeld van een multiculturele samenleving, maar daar is Heylen, die de stad nog steeds regelmatig bezoekt, het niet mee eens. De gemeenschappen leven daar naast elkaar, in plaats van met elkaar. Samenleven vereist dialoog en dat is nu juist waar de gesprekken van de Trialoog toe aanzetten, aldus Heylen.

Is die angst sinds de eerste editie van het boek in 2005 uitkwam verminderd? Hendrik Hoet vindt dat het klimaat inderdaad positief veranderd is, ondanks het nog steeds heersende antisemitisme en discriminatie van minderheden zoals bijvoorbeeld zigeuners.

Jamal Maftouhi wees er in dit kader op dat islamitische jongeren steeds meer open staan voor dialoog. Hun verbeterde integratie komt ook naar voren in het feit dat steeds meer van hen doordringen tot het universitair onderwijs.

Het boek gaat niet alleen over de problemen in Antwerpen, maar vooral ook over over de uitdagingen waarvoor de religies in de wereld staan, zoals de rol van God in de geseculariseerde wereld en het begrip van goed en kwaad in de postmoderne samenleving.

Een gezamenlijke conclusie bereiken de drie gesprekspartners niet, maar dat is ook niet de bedoeling. Ze nemen elkaar serieus, respecteren elkaars standpunten en blijven met elkaar in gesprek. Zo brengen ze een bevrijdende boodschap voor een samenleving die gebukt gaat onder de angst voor het vreemde en voor de ander.

In het kader van de Trialoog is een lespakket samengesteld dat beschikbaar is via de website Thomas van de KU Leuven

Trialoog verscheen bij uitgeverij Lannoo

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *