Radio Maria zendt een noodsignaal uit

De katholieke radiozender Radio Maria doet een urgent beroep op iedereen die het katholieke geluid van de zender wil behouden.

De AM-zender is volledig afhankelijk van giften. Donateurs brengen driekwart van de begroting bijeen. In voorgaande jaren vulde de wereldfamilie van Radio Maria het tekort aan. Echter, door de wereldwijde financiële crisis kan deze bijdrage in 2015 niet worden gegarandeerd. Daarmee komt het voortbestaan van Radio Maria Nederland in gevaar.

De aftrap voor deze oproep wordt gegeven tijdens de kerstmarathon die op vrijdag 19 en zaterdag 20 december wordt gehouden. Twee dagen lang wordt op de radio gevraagd om financiële steun. Met de slogan ‘Red Radio Maria. Geef’ hoopt de Nederlandse katholieke zender de veilige haven te bereiken.

Daarom ook wordt de hulp ingeroepen van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee. Haar beeltenis prijkt dezer dagen op de website, Facebook, actiefolder en posters voor de parochies.

Programmadirecteur pater Elias is vol vertrouwen over Radio Maria Nederland. “Er blijken nog heel veel luisteraars te zijn die nog niet doneren. Als wij die kunnen bewegen om maandelijks een vast bedrag naar ons over te maken, dan zijn we eruit. Het klinkt gek, maar dat hoeven niet eens luisteraars te zijn. Dus, als je Radio Maria belangrijk vindt omdat er behoefte is aan gebed en aan een katholieke geluid op de radio steun ons dan en geef” zegt hij.

Ook op de radio is het alle hens aan dek. Tijdens de kerstmarathon, maar ook in de maanden daarna zal de programmering worden aangepast. Er zal meer worden gebeden en er zullen ‘bakens van licht’ ten gehore worden gebracht; hoopvolle berichten, getuigenissen, eerste financiële resultaten, achtergronden en enthousiaste verhalen van sprekers en luisteraars. Vorig jaar bracht de kerstmarathon ruim 45.000 euro op.

Radio Maria zendt uit sinds 1 februari 2008 op de middengolf, AM675 en via internet. In de programmering staan liturgie, gebed, bezinning en geloofsonderricht centraal. Radio Maria heeft ongeveer 30.000 luisteraars.