‘Wijding vrouw kwestie van rechtvaardigheid’

Stijn Van den Bossche – inderdaad, een man, maar ook theoloog – waagt zich deze week in Tertio aan een beschouwing over de positie van de vrouw in de kerk. Hij vindt het onrechtvaardig dat vrouwen niet gewijd mogen worden. Tegelijkertijd hoeft dat niet om “een kopie van het mannelijke priesterschap als vaderschap te gaan”.

Volgens hem behoedt de afwijzing van het priesterschap voor vrouwen hen ervoor dat ze een mannelijke rol op zich moeten nemen. Maar Van den Bossche is er zich heel goed van bewust dat de macht in de Kerk gekoppeld is aan de gewijde macht en dus in handen is van mannen.

Daarom is “de bijzonder ernstige ethische uitdaging voor de kerk” om vrouwen te laten delen in die macht. Van den Bossche vond daarom een document van de Franse Action Catholique des Femmes (Katholieke Vrouwenactie, ACF) interessant. Hierin wordt er onder meer voor gepleit om vrouwen te betrekken bij de vorming en aanstelling van priesters.

Het document pleit net zo min als Van den Bossche voor wijding van vrouwen tot priester, maar wijst wel op het probleem dat vrouwen – althans in de officiële liturgie van de eucharistieviering – onzichtbaar zijn. Dit vanuit de ‘toch wat lachwekkende angst’ (Van den Bossche) dat in vrouwen die lector of acoliet zijn, het verlangen naar het priesterschap gewekt zou worden. Ook preken en het uitreiken van de communie door vrouwen – wat op veel plaatsen praktijk is geworden – wordt tegenwoordig steeds vaker geblokkeerd.

Of de wijding van vrouwen tot diaken, zoals ACF voorstelt, deze problemen oplost, betwijfelt Van den Bossche. Want dan moet ook het ambt van diaken opnieuw worden bekeken. Het gaat erom dat man en vrouw gelijkwaardig worden binnen de Kerk, zonder het verschil tussen man en vrouw te ontkennen. “Om die gelijkwaardigheid te vinden, moet de kerkgemeenschap in hoofd en leden creatief verder denken en onderscheiden over ambt en leiding voor vrouwen en mijns inziens ook over een gewijd ambt.”

http://actioncatholiquedesfemmes.org

(Bron: Tertio, christelijk opinieweekblad. Meer info en abonneren via www.tertio.be)