Bisschop Chur brandt zijn vingers aan de bijbel

Het citaat uit het bijbelboek Levitucus dat bisschop Vitus Huonder van Chur citeerde en dat zegt mannen die met elkaar slapen ter dood moeten worden gebracht, oogstte geen applaus. Hij citeerde deze passage tijdens het congres over het huwelijk dat de behoudende Duitse katholieke organisatie Forum Deutscher Katholiken afgelopen vrijdag hield in Fulda. Pas na de volgende “Die beiden Stellen allein würden genügen, um der Frage der Homosexualität aus der Sicht des Glaubens die rechte Wende zu geben.” volgt een kort applaus.

Hij vervolgt dan met te zeggen dat er slechts één vorm van huwelijk mogelijk is en dat men zich in de pastorale zorg steeds bewust moet zijn van het zielenheil van de gelovige. Hiermee zegt hij dus eerst dat de passage uit Leviticus de norm is waarmee we homoseksuele handelingen moeten beoordelen en roept vervolgens op tot de beoefening van ‘pastorale liefde’ in de omgang met gelovigen.

Zijn toespraak bestond uit een aantal bijbelcitaten over het huwelijk die hij van een korte toelichting voorzag. Hij zei daarbij uitdrukkelijk dat hij niet aan exegese, bijbeluitleg, deed.

Dat is vreemd, want de katholieke Kerk is het zeer ongebruikelijk om de bijbel zo letterlijk zonder uitleg te presenteren. Door een dergelijk citaat zonder uitleg weer te geven, liep hij het gevaar dat het verkeerd werd geïnterpreteerd. Hij speelde met vuur en heeft daarbij lelijk zijn vingers gebrand. Belangenorganisaties van homoseksuelen waren woedend.

Op de site van zijn bisdom liet hij direct een bericht plaatsen waarin hij uitlegde dat hij het allemaal niet zo bedoeld had. Hij betreurt het dat de uitspraak verkeerd in de media kwam. Hij citeert daarbij de catechismus van de rooms-katholieke kerk die oproept tot een houding van respect tegenover homoseksuelen.

Inderdaad heeft hij geen woeste menigte aangezet tot moord. Maar als hij werkelijk toenadering had willen zoeken tot homoseksuelen, had hij geen slechtere openingszin kunnen kiezen.

Hierbij de volledige toespraak, de betreffende passages volgen na 21:00

http://www.kathtube.com/player.php?id=38226