Franciscus en Adrianus

Adrianus VI is niet vergeten. Dat verrast me wel een beetje. Deze ‘Nederlander’ – hij werd in 1459 in Utrecht geboren als Adriaan Floriszoon – die paus was van 1522 tot 1523, wordt vaak beschouwd als een wat sneue figuur die vooral opviel doordat hij niets van de verfijnde cultuur in Rome begreep en wiens pogingen tot hervorming van de kerk in de kiem werden gesmoord door zijn schielijke dood.

Bekend bleef hij voornamelijk doordat hij de laatste niet-Italiaanse paus was tot de verkiezing van Johannes Paulus II in 1978.

Dat dacht ik, maar nu blijkt dat enkele kardinalen de huidige paus bij zijn verkiezing suggereerden dat hij zich Adrianus zou noemen. Diens verkiezing doorbrak destijds het monopolie van de Italiaanse adel die het pausschap zag als een manier om haar macht te vergroten en die de nodige hervormingen binnen de rooms-katholieke Kerk tegenhield.

Adrianus maakte een begin met een grondige hervorming van de curie en erkende dat er in de top van de Kerk veel fouten waren gemaakt. Dit verhardde de binnenkerkelijke oppositie tegen hem nog meer. Zijn dood, ruim een jaar na zijn verkiezing, maakte een einde aan deze hervormingen.

Na Adrianus VI was Johannes Paulus II de eerste die de fouten erkende die mensen in naam van de Kerk hebben gemaakt. Blijkbaar zijn er kardinalen die denken dat Franciscus Adrianus gaat navolgen in de hervorming van het bestuur van de Kerk. En ook als was de suggestie als een grap bedoeld: blijkbaar gingen ze ervan uit dat de nieuwe paus wist wie Adrianus VI was. Moppen die je moet uitleggen, werken immers niet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *