Franciscus en de H. Johannes XXIII: de beslissing van een absoluut heerser?

Zoals op 5 juli bekend werd, zal paus Johannes XXIII heilig worden verklaard zonder dat er een tweede wonder aan zijn tussenkomst is toegeschreven. Paus Franciscus heeft om dat te bewerkstelligen gebruik gemaakt van zijn bevoegdheid om van de gangbare procedure voor heiligverklaring af te wijken.

In dit soort gevallen handelt de paus als een absoluut heerser, vindt journalist Sandro Magister. Franciscus zet de regels voor heiligverklaring naar zijn hand. Maar uit het vervolg van het artikel blijkt dat de paus zich juist niet opstelt als een alleenheerser en aansluit bij een al langer bestaande tendens om heiligen niet meer zozeer als ‘wonderdoeners’ als wel als voorbeeldige mensen voor te stellen.

De gewoonte om mensen die al eeuwen dood waren heilig te verklaren zonder een bewijs voor een tweede mirakel begon tenminste al onder paus Pius XI (1922–1939). Ook in het geval van martelaren was een tweede wonder al niet meer absoluut noodzakelijk. Franciscus gaat nu een stap verder door deze uitzondering toe te passen op Johannes XXIII.

Hierdoor stelt hij zich eerder op als een democraat dan als een autocraat. Immers: al tijdens het Tweede Vaticaans Concilie klonk de roep om de heiligverklaring van Johannes XXIII en overal ter wereld wordt hij al als een heilige vereerd, zo blijkt uit een artikel in Avvenire, het blad van de Italiaanse bisschoppenconferentie.

Door Johannes XXIII heilig te verklaren, handelt de paus niet als een autocraat, maar geeft hij aan dat hij gehoor geeft aan de mening van miljoenen katholieken. Trouwens: vanouds is de eerste voorwaarde voor heiligverklaring dat iemand na zijn dood door velen wordt vereerd. Lees meer over heiligen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *