Geboorteakte dood geboren kind uitstekend idee

Vandaag kreeg de Tweede Kamer een door 82.000 mensen getekende petitie overhandigd. Volgens de ondertekenaars moeten gemeenten ook geboorteakten gaan afgeven voor dood geboren kinderen. Nu wordt in slechts een ‘akte van een levenloos geboren kind’ uitgereikt, en dat is voor veel ouders veel te mager. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor, hoewel een wetswijziging nog wel op wat praktische bezwaren stuit. Zo zitten ouders die net hun kindje hebben verloren, natuurlijk niet te wachten op post voor hun kindje van de Sociale Verzekeringsbank of van de Belastingdienst.

Ik begrijp – denk ik – de gevoelens van deze ouders, geconfronteerd met een dood geboren kindje. Onze eigen dochter is met 27 weken ‘gehaald’ vanwege levensgevaar voor de moeder. Beiden hebben het gehaald, maar de dood was erg nabij in die dagen. Wat ik niet begrijp is de meerderheid van de Tweede Kamer, onder meer PvdA, D66, SP en GroenLinks, die sympathiek tegenover een wetswijzing staan. Deze partijen ondersteunen namelijk de Nederlandse abortuswetgeving. En dat lijkt elkaar flink te bijten.

Vrucht of kind?

In Nederland is het mogelijk tot de 24e week van de zwangerschap deze af te breken door middel van het verwijderen van het ongeboren kind. Tegelijkertijd is de medische wetenschap in staat om kinderen die nauwelijks ouder zijn ook buiten de baarmoeder in leven te houden. Zie het voorbeeld van mijn eigen dochter. De leeftijdsgrens is arbitrair. Waarom zou je voor de 24e week spreken van een ‘vrucht’, die kan worden afgedreven, en nog geen week later van een ‘mens’, dat moet worden gered?

De wetswijziging waar nu 82.000 mensen om hebben gevraagd, zet deze discussie nog eens op scherp, wat mij betreft. Als we in Nederland bepalen dat kinderen die dood uit de baarmoeder tevoorschijn komen, recht hebben op een geboorteakte, dan moet dat gelden voor alle kinderen in diezelfde omstandigheden. Dit zou betekenen dat ook geaborteerde kinderen ingeschreven dienen te worden bij de burgerlijke stand.

Volwaardig mens

Maar als een dood geboren kind dan alle erkenning krijgt een volwaardig mens te zijn – naam, geboorteplaats, geboortetijd – waarom zouden we dat aan geaborteerde kinderen onthouden? Alleen omdat de eerste categorie kinderen jonger zijn dan de tweede? Zoals eerder betoogd is die grens door de medische wetenschap al geslecht. Omdat de eerste categorie gewenst is en de tweede niet? De wenselijkheid van de zwangerschap kan echter niet bepalend zijn voor het afgeven van een geboorteakte. De burgerlijke stand kan niet alleen op verzoek van ouders een akte afgeven: de gemeente doet het of bij iedereen of bij niemand.

ChristenUnie en SGP steunen het wetsvoorstel ook. En dat is in zekere zin consequent. Deze partijen steunen het Nederlandse abortusbeleid niet. Ik ben zeer voor het uitreiken van een geboorteakte bij elke geboorte, hoe ver (of kort) de zwangerschap ook is. Maar als we collectief deze keuze maken, wordt het echt heel hoog tijd onze zienswijze aangaande abortus te heroverwegen.