Katholieke Singles vergeten?

Volgens onderzoeken van enige jaren geleden zijn er heel globaal genomen naar schatting in Nederland zo’n 300.000 mensen, die zoekende zijn “in het land van de spiritualiteit”. Dat wil zeggen, dat ze wat meer uitdrukkelijk zoeken naar “het geheim van het leven”, wat wij in de traditie allemaal met dat stopwoordje “God “noemen. Ze zoeken naar hoe ze in het leven staan, eventueel welke relatie bij hen past en waar ze zich in hun leven voornamelijk mee bezig zullen houden.D

Religieuze zoekers binnen de groep singles

Er zijn in Nederland naar grove schatting 30.000 “religieuze” zoekers, die uitdrukkelijk bezig zijn met het “geheim en mysterie” van het leven en wat dat betekent voor hun denken en doen. Bijvoorbeeld of zij zich geroepen voelen tot een “spirituele” twee-relatie of het stichten van een gezin, al dan niet met kinderen in het vooruitzicht. Religieus betekent dan dat ze weten ‘wat ze niet weten’ en dus ook niet wie God is, behalve dan de figuur van Jezus, die grondmodel is en uitbeelding van de Onzichtbare God.

Binnen deze groep zijn ongeveer 3.000 mensen die uitdrukkelijk zoeken naar een “kerkelijk” onderdak. Ze hebben ervaren dat dat je niet in je eentje kunt geloven en dat geloven begint met het kleinschalige “twee of drie in mijn naam”, zoals Jezus zegt. Vroeger gingen deze zoekers vaak een klooster in of werden ze priester, vooral als een man-vrouw verhouding – eventueel al of niet met kinderen in het vooruitzicht – niet bij hen paste.

Toen en nu

Tussen huwelijk en gezin aan de ene kant en “kerkelijk alleengaanden” aan de andere kant waren er geen andere vormen op Begijnen na die later kwamen. Vandaag de dag zijn er nog veel oude orden en congregaties, die zich niet geroepen voelen uit te sterven, maar die al enige decennia met succes nieuwe vormen van religieus leven laten zien. Dat komt bij voorbeeld naar voren in de vorm van “geassocieerden”, “oblaten” of in de vorm van “nieuwe religieuze bewegingen” al of niet vanuit een oude stam. Zij geven “ leken” een basis-spiritualiteit voor hun leven en werken in het beroep dat zij uitoefenen.

Ondertussen zijn die zogenaamde leken na enige decennia vaak al religieuze “professionals” geworden en geen amateur meer. Zo komen er steeds meer van en deze vorm is sterk groeiende in heel Nederland. Daaronder bevinden zich ook vele “katholieke singles” , die vroeger misschien hun heil zochten in kloosters.