Kerken luiden noodklok voor het milieu

Plantenkiem komt op uit aarde

Op initiatief van Greenpeace hebben ruim 270 kerken en ruim 40 carillons afgelopen zaterdag letterlijk om twee voor twaalf de noodklok geluid om aandacht te vragen voor het milieu.

door Joost Jansen oPraem

Om 14 uur zaterdag jl. stond ik bij de kassa in de supermarkt. Een vrouw in de rij achter mij: ‘Ik heb de klokken horen luiden! Goed dat het gebeurt. We moeten wat doen.’ Het heeft dus gewerkt in onze dorpen in Brabant. Zoals het op veel plaatsen in Nederland heeft gewerkt. Je merkt ook dat berichtgeving via parochiewebsite, Twitter, Facebook van groot belang is om het effect van het luiden van de klokken te versterken. Mensen moeten wel weten dat de klokken die op 2 vóór 12 luiden niet de zelfde boodschap hebben als de klok die even later voor het Angelus luidt.

De volgende dag – eerste zondag van de Advent – stond ook waakzaamheid centraal. De klokken van 2 vóór 12, de klokken die oproepen tot waakzaamheid ten aanzien van het milieu, ze kwamen weer terug in de vieringen. Wanneer we opgeroepen worden om de tekenen van de tijd te verstaan, dan is zo’n klimaatconferentie in Polen belangrijk. Het gaat steeds om bewustwording van de ernst van de zaak. Wanneer onder mensen de aandacht gewekt is, zullen ook politieke keuzes gemakkelijker gemaakt kunnen worden. Of zoals iemand het verwoordde bij de milieumars in Brussel: het is toch te gek dat je voor € 20,- naar Zuid-Europa kunt vliegen terwijl een treinreis het veelvuldige kost. Bewustwording en dan de juiste keuzes: het zal kruim kosten. We zullen het voelen in onze portemonnee. In plaats van gele hesjes zullen we maar eens groene hesjes moeten gaan dragen.

Joost Jansen is norbertijn van de Abdij van Berne, prior van de abdij, pastoor van de parochie Heilige Augustinus (Berlicum/Middelrode, Dinther, Heeswijk en Loosbroek) en redacteur van Katholiek.nl