Meer seks a.u.b. Wat de paus niet zei.

Wat hebben homo’s en het regenwoud met elkaar te maken? De paus heeft daar iets over gezegd volgens doorgaans betrouwbare bronnen als de BBC. Een speurtocht op internet naar de tekst levert wel iets op over het regenwoud, maar niet over homoseksualiteit.

Blijkbaar ben ik niet de enige die zich afvraagt waar het bericht over de eigenaardige ecologische opvattingen van de paus vandaan komt. De Britse journalist Christopher Houwse kon het citaat ook niet vinden. Waar haalde de BBC dit in ’s hemelsnaam vandaan, vraagt hij zich af. Het woord ‘homoseksualiteit’ kwam helemaal niet voor in de gewraakte speech. Hij had het over het gevaar van vergrijzing dat een aantal westerse landen bedreigt. Houwse’s interpretatie: ‘More sex please, says pope’.

Uit het bericht op www.katholieknederland.nl blijkt dat de paus het inderdaad niet over homoseksualiteit heeft gehad, maar dat zijn woorden wel zo zijn te interpreteren:
Benedictus sprak niet expliciet over homoseksualiteit en het homohuwelijk. Wel wees hij er impliciet op dat de mens door de Schepper is voorgeprogrammeerd voor het heteroseksuele huwelijk. Zich daaraan conformeren maakt de mens vrij, aldus de paus. Dat weet de mensheid volgens hem al eeuwen.“Grote theologen van de Scholastiek hebben het huwelijk voor het leven tussen man en vrouw, gekwalificeerd als het sacrament van de schepping.”

Maar het blijft een feit dat hij niets heeft afgekeurd. Of moeten we zijn woorden zo interpreteren dat hij vindt dat iedereen moet trouwen en kinderen krijgen? Dan kunnen we ook concluderen dat hij het celibaat wil afschaffen.

Jan Brouwers, zie zijn weblog Reli-Blog.