Nu zijn de jongeren aan zet

Jongeren - Pre-synode

Gisteren opende Paus Franciscus ter voorbereiding op de bisschoppensynode in oktober met als thema jongeren, de pre-synode. Jonge mensen, deelnemers van over de hele wereld zijn nu aan zet om hun input te geven over verschillende thematieken. Het is een bijzondere bijeenkomst, met interessante ontwikkelingen om te blijven volgen.

Topsporters, gehandicapten, professoren, atheïsten, moslims, jongeren van over de hele wereld met totaal verschillende achtergronden zijn gisteren de dialoog met de paus en elkaar aangegaan. Franciscus nam ruim drie uur de tijd om naar de jongeren te luisteren en met ze te spreken. Hierin was het goed te zien dat hij de deelnemers probeerde te motiveren, ze aan te geven dat er serieus naar hen geluisterd wordt. Hopelijk kan dit gevoel vastgehouden worden tot aan de synode en ver daarna!

Jongeren aan het woord

Paus Franciscus begon gisteren met gebed, gevolgd door een toespraak. Daarna kwamen de hoofdrolspelers aan het woord; de jongeren.

De vragenronde met Franciscus begon op het scherpst van de snede. Een van de deelnemers, een jonge vrouw uit Afrika, was vier jaar geleden naar Europa gevlucht. Eenmaal hier aangekomen in de hoop veilig te zijn, bleek dat een utopie. Ze kwam in de slavernij terecht, de prostitutie. Veel van haar ‘klanten’ waren katholiek… hoe kon dit? Waarom overkwam dit haar zoals zoveel vluchtelingen? Paus Franciscus keurde de gebeurtenissen ten zeerste af en volgens hem komt hierdoor de menswaardigheid in het gedrang. Niet alleen van het slachtoffer, maar ook van de dader.

Ook stelde een priesterstudent de volgende vraag: ‘Hoe kunnen priesters écht getuigen van Christus? Zijn priesters in deze tijd niet te veel managers aan het worden?’ De paus antwoordde hierop dat priesters als een vader, als een broer moeten zijn. Ze moeten volgens Franciscus tussen de mensen staan en van daaruit dienstbaar zijn.

Misschien is dit wel een herkenbaar voorbeeld voor Nederland? Want door ons priestertekort kunnen we ook onszelf de vraag stellen: wat verwachten wij als katholieken van een priester, moet het een manager zijn of moet hij vooral dicht bij de mensen staan?

Het moge duidelijk zijn dat de jongeren met veel (goede) vragen rondlopen en daarom is het positief dat de kerk naar hen wil luisteren. Het zijn thematieken die voor ons allemaal belangrijk zijn om over na te denken. Ze zijn belang zijn de toekomst van de kerk en ik hoop dat ook de katholieke kerk in Nederland deze synode serieus neemt. De jongeren zijn niet meer met zoveel, maar ze zijn de toekomst van de kerk en zeer toegewijd aan Christus… luister zoals paus Franciscus dat gisteren heeft voorgedaan.

Levensweg en roeping

De jongerensynode is niet bedoeld om het aantal katholieke jongeren in de wereld te laten groeien. Met het thema ‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’ wil men jongeren ondersteunen bij hun levensvragen en zoektocht in het leven. Wat is mijn levensweg? Wat is mijn roeping? De vraag die daarop volgt: hoe kan de kerk de jongeren in helpen en mee de weg wijzen?

In het Vaticaan gaan de 350 deelnemers aan de synode nu dus aan de slag met verschillende vragen. Ook is er een team gericht op de online input welke komt van jongeren over de hele wereld. De inschrijving voor de Facebookgroep zou eigenlijk al gesloten zijn, maar blijft toch open omdat men zoveel mogelijk informatie wil verzamelen.

Komende week zal door de deelnemers een eerste document opgemaakt worden met resultaten en in het weekend zal deze overhandigd worden aan de paus. Ook in de periode daarna zullen jongeren informatie blijven verzamelen voor de bisschoppensynode in oktober.

‘God is jong, nu de kerk nog’, zo vertelde paus Franciscus onlangs. De jongeren zijn aan zet , er staat wat te gebeuren.