‘Religie en politiek? Prima, maar wel tot bepaalde hoogte’

Met de verkiezingen van maart in het vooruitzicht vonden de jongerenafdelingen van het CDA, de ChristenUnie en GroenLinks het tijd voor een debat over religie en wetgeving. Want zijn die twee nou vrienden of vijanden van elkaar? Senatoren van de Eerste Kamer kwamen 8 februari naar de pastorie van de katholieke Sint Jacobus de Meerdere kerk in Den Haag om daar samen met priester Ad van der Helm van bisdom Rotterdam over in discussie te gaan.

Voornamelijk over het onderwerp of samenwerking tussen geloofsgemeenschappen en de overheid bevorderd moet worden, waren de debatleden helder. Ja, de kerken hebben wel degelijk een toegevoegde waarde voor de maatschappij. Maar, zo meende Ruard Ganzevoort, senator voor GroenLinks in de Eerste Kamer en theoloog; er is wel een grens tot waar die samenwerking moet gaan. ,,De kerken hebben niet een unieke plek als het gaat om verbinden. Er zijn ook genoeg andere organisaties, zoals sportclubs en natuurclubs, die dit doen.’’ Priester Van der Helm benadrukte dat door gesprekken die pastores met mensen hebben, en het vrijwilligersnetwerk van de kerk, er veel rijke informatie is over wat er leeft in de samenleving. ,,Als we met elkaar samenwerken, kunnen we die informatie delen en zo hetzelfde doel dienen.’’

Soep

Eerste Kamerlid Mirjam Bikker (ChristenUnie) brak een lans voor christelijke organisaties waarvan de overheid twijfelt om ze geen subsidie meer te geven. ,,Niemand heeft bezwaar tegen het uitdelen van soep door het Leger des Heils. Dat is hun manier van de Heer dienen; hun geloof zullen ze nooit opleggen aan een ander. Dan moet je als overheid niet ineens hun subsidie intrekken.’’

Erfgoed

Collega-senator Sophie van Bijsterveld (CDA) noemde de samenwerking tussen overheid en kerken ‘waardevol’. ,,Kijk naar het behoud van religieus erfgoed. Op dat vlak kunnen we samenwerken zonder dat het problematisch wordt. Je hebt aan de ene kant voor de overheid het toerisme en een rijke cultureel historische geschiedenis, en aan de andere kant hebben de kerken aandacht voor hun gebouw en ook inkomsten om deze kerk open te houden. Laten we vooral ook bondgenoten zijn.’’